[Skip to Content]

custom heading

Danmarks Faste
Repræsentation ved
den Europæiske Union

Rue d'Arlon 73/ Aarlenstraat 73

B-1040 Bruxelles

Tlf: +32 2 233 08 11

Fax: +32 2 230 93 84

Omstillingsbordet:

åbent mandag til fredag
fra kl. 9.00 - 17.00

 

Regeringens vision for EU

Regeringen fremlagde mandag d. 3. oktober 2011 regerings-grundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, som lægger retningen for blandt andet de næste års dansk Europapolitik.

 

Udenrigsministeriet

På Udenrigs-ministeriets website kan du læse mere om de områder ministeriet dækker, bl.a. udviklings-bistand, international politik og eksport.

 

EU-beslutningsprocedure

Danmarks holdning til EU-sager fastlægges i det, der kaldes den danske EU-beslutningsprocedure. Undervejs i processen inddrages de danske ministerier, Folketinget og relevante interesse organisationer.