Spring til indhold

Roterende formandskaber

Formandskabet for Ministerrådet roterer mellem EU’s medlemsstater hvert halve år. Formandskabets primære opgave er at tilrettelægge Rådets arbejdsprogram og være ordstyrer ved møderne på både arbejdsgruppe-, ambassadør- og ministerniveau.

Efter Lissabontraktaten tilrettelægges formandskabet i klynger af tre – såkaldte trioer – for at sikre kontinuitet i arbejdet. Sammen fastlægger trioen en række langsigtede mål for de kommende 18 måneder, og under denne fælles dagsorden udarbejder hvert formandskab sit eget arbejdsprogram.

Den nuværende trio udgøres af Nederlandene (første halvår af 2016), Slovakiet (sidste halvår af 2016) og Malta (første halvår af 2017).

Du kan følge det nuværende maltetiske formandskab på både Twitter, Instagram og online.