Spring til indhold

Ledige stillinger

På denne side finder du stillingsopslag ved den danske ambassade i Bruxelles samt Danmarks faste repræsentation ved EU.                    *Som lokalt ansat administrativ medarbejder                                       *Som lokalt ansat akademisk medarbejder indenfor energiområdet   

Vil du arbejde som administrativ medarbejder på den danske EU-repræsentation?

EU-repræsentationen i Bruxelles søger en lokalt ansat administrativ medarbejder  til en stilling på 30 timer pr. uge. Stillingen er 1-årig med mulighed for forlængelse og ønskes besat medio juni 2017.  

Som vores nye kollega vil du få mange forskelligartede administrative opgaver, f.eks. vores praktikantordning, modtagelse af nye medarbejdere, planlægning af diverse arrangementer samt  styrings- og planlægningsopgaver. Du vil herudover indgå i det korrespondentteam på EU-repræsentationen, der løser sekretæropgaver mv. Du forventes lejlighedsvis at deltage som sekretær for de danske delegationer ved EU-rådsmøder i Bruxelles og Luxembourg.

Vi forventer, at du er fortrolig med Office-pakken. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere administrativt arbejde eller projektlederarbejde. Vi lægger vægt på, at du er god til at kommunikere på skrift og i tale, og at du har gode sprogkundskaber på engelsk. Fransk er en fordel.

Stillingen kræver generelt en medarbejder, der kan prioritere, bevare overblikket i pressede situationer og har sans for detaljer samt gode samarbejdsevner.

Kontakt: Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

EU-repræsentationens administrationschef
Christian Hagelin
Tlf. 02 233 08 91
e-mail: chrhag@um.dk

Ansøgningsfrist: 20. april kl. 12.00

Skriftlig ansøgning med CV og referencer bedes sendt elektronisk til: brureparkiv@um.dk

Mrk.: Administrativ medarbejder i emnefeltet

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

EU-repræsentationen søger en lokalansat akademisk medarbejder til energiområdet med tiltrædelse hurtigst muligt

EU-repræsentationen søger en lokalt ansat akademisk medarbejder til at varetage danske interesser energiområdet. Arbejdet forventes at have fokus EU’s energipolitik, herunder især forhandlingerne om EU’s Energiunion, som ligger meget højt på EU’s politiske dagsorden. Siden 2015 er der fremsat et stort antal tunge lovgivningsforslag på både energi- og klimaområdet, som må forventes at præge arbejdet de næste par år.

Stillingen er tidsbegrænset til en periode på 18 måneder. En forlængelse på op til yderligere 6 måneder vil eventuelt kunne komme på tale.

Arbejdet vil skulle ske i tæt samarbejde med de to udsendte attachéer på energi- og klimaområdet, andre medarbejdere på EU-repræsentationen, kontakter i EU-institutionerne og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i København.

Stillingen kræver, at du er villig til at tage ansvar, er udadvendt, omhyggelig, fleksibel, og at du har en stor arbejdskapacitet. Derudover er det vigtigt at kunne prioritere arbejdsopgaver og arbejde selvstændigt med blik for at overholde deadlines. Der kræves endvidere god forståelse for og erfaring med EU-samarbejdet - samt gode samarbejds- og kommunikationsevner. Forhåndskendskab til energi- eller klimaområdet vil være en fordel, men er ikke et krav.

Arbejdssprogene er primært dansk og engelsk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

EU-repræsentationens administrationschef Christian Hagelin, tlf. +32 (0)2 233 0891

Ansøgningsfrist: 1. maj 2017 kl. 12.00

Skriftlig ansøgning med CV og referencer bedes sendt elektronisk til:

brurep@um.dk

Mrk.: Akademisk energimedarbejder i emnefeltet