Spring til indhold

Ledige stillinger

På denne side finder du stillingsopslag ved den danske ambassade i Bruxelles samt Danmarks faste repræsentation ved EU. 

1.) Lokalt ansat akademisk medarbejder søges...
2.) Lokalt ansat administrativ medarbejder søges...

1.) EU-repræsentationen søger lokalansat akademisk medarbejder til det udenrigspolitisk område. Frist: tirsdag 7. november 2017 kl. 12.00 

EU-repræsentationen søger lokalt ansatte akademiske medarbejdere til arbejdet med varetagelsen af danske interesser på det udenrigspolitiske område. Der er dels tale om en tidsbegrænset AC-stilling på 18 måneder, dels et vikariat på 3-4 måneder.

AC-stillingen ventes forankret i området for sikkerhed, sanktioner og tværgående instrumenter og vil bl.a. omfatte koordinationen af arbejdet i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske komite, samt arbejdet med EU’s forsvars- og menneskerettighedspolitik. Vikariatet vil være tilknyttet området for EU’s naboskab og Asien og bl.a. beskæftige sig med udviklingen i Ukraine og Georgien. Der må påregnes en vis fleksibilitet i opgavesammensætningen, som kan ændre sig undervejs i ansættelsesforløbet. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med EU-repræsentationens udsendte medarbejdere på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, andre medarbejdere på EU-repræsentationen, kontakter i EU-institutionerne samt Udenrigsministeriet i København.

Arbejdet kræver, at du er villig til at tage ansvar, er udadvendt, omhyggelig, fleksibel, og at du har en stor arbejdskapacitet. Du evner at trække essensen ud af et kompliceret forhandlingsforløb og har stærke skriftlige formuleringsevner på dansk. Derudover er det vigtigt at kunne prioritere arbejdsopgaver og arbejde selvstændigt med blik for at overholde deadlines. Vi lægger også vægt på gode samarbejds- og kommunikationsevner. Arbejdet kræver endvidere god forståelse for EU’s opbygning, ligesom praktisk EU-erfaring vil være et stort aktiv. Forhånds¬kendskab til Udenrigsministeriet – f.eks. gennem praktikforløb, studiejobansættelse eller andet - vil være en fordel, men absolut ikke et krav, ligesom kendskab til de faglige områder også vil være en fordel.

Arbejdssprogene er primært dansk og engelsk. Kendskab til fransk er et plus.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn i henhold til kvalifikationer og erfaring.

Kontakt:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Christian Hagelin (tlf.: +32 (0) 2 233 08 11, mail: chrhag@um.dk).

Ansøgning:
Skriftlig motiveret ansøgning på én side ledsaget af CV og referencer bedes sendt elektronisk i én samlet pdf-fil til: brurepjob@um.dk

Mrk.: AC’er udenrigspolitik i emnefeltet

Ansøgningsfrist:
Ansøgning skal være EU-repræsentationen i hænde senest tirsdag 7. november 2017 kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil herefter blive indbudt til samtale på EU-repræsentationen.

Om os
EU-repræsentationen hører under Udenrigsministeriet i Danmark og er en del af det danske repræsentations¬netværk i udlandet. Den danske EU-repræsentation varetager danske interesser i EU-samarbejdet og har - fordi EU dækker over mange forskellige politikområder - udsendte medarbejdere fra alle ministerier i Danmark. Vi er samtidig Danmarks største repræsentation i udlandet. Læs mere på um.dk og eu.um.dk.

For printervenlig version: Opslag ACer udenrigspol okt 17

*****************************************************

2.) Vil du arbejde som administrativ medarbejder på den danske EU-repræsentation?
ANSØGNINGSFRIST: onsdag 8. november 2017.

EU-repræsentationen i Bruxelles søger en lokalt ansat administrativ medarbejder til en fuldtidsstilling. Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2018.

Som vores nye kollega vil du indgå i repræsentationens team af korrespondenter. Arbejdet omfatter en bred vifte af administrative opgaver, som i udgangspunktet vil være ansvaret for kalenderstyring samt rejse- og mødeplanlægning for den danske ambassadør i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitiske komité (PSC). Hertil administrative opgaver i tilknytning til det samlede udenrigspolitiske område på repræsentationen. Der må påregnes fleksibilitet i opgavesammensætningen, som kan ændre sig undervejs i ansættelsesforløbet. Du forventes også lejlighedsvis at deltage som sekretær for de danske delegationer ved EU-rådsmøder i Bruxelles og i Luxembourg.

Vi forventer, at du er fortrolig med Office-pakken. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere administrativt arbejde, sekretærfunktioner eller projektlederarbejde. Vi lægger vægt på, at du er god til at kommunikere på skrift og i tale, og at du har gode sprogkundskaber på engelsk. Fransk er en fordel.

Stillingen kræver generelt en medarbejder, der kan prioritere, bevare overblikket i pressede situationer og har sans for detaljer samt gode samarbejdsevner.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn i henhold til kvalifikationer og erfaring.

Kontakt:

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Christian Hagelin (tlf.: +32 (0) 2 233 08 11, mail: chrhag@um.dk).

Ansøgning:

Skriftlig motiveret ansøgning på én side ledsaget af CV og referencer bedes sendt elektronisk i én samlet pdf-fil til: brurepjob@um.dk

Mrk.: Administrativ medarbejder i emnefeltet

Ansøgningsfrist:

Ansøgning skal være EU-repræsentationen i hænde senest onsdag 8. november 2017. Udvalgte ansøgere vil herefter blive indbudt til samtale på EU-repræsentationen.

Om os
EU-repræsentationen hører under Udenrigsministeriet i Danmark og er en del af det danske repræsentations­netværk i udlandet. Den danske EU-repræsentation varetager danske interesser i EU-samarbejdet og har - fordi EU dækker over mange forskellige politikområder - udsendte medarbejdere fra alle ministerier i Danmark. Vi er samtidig Danmarks største repræsentation i udlandet. Læs mere på
um.dk og eu.um.dk.

For printervenlig version: Opslag korrespondent okt 17