Spring til indhold

Udenrigsministeriets årsrapport for 2016

23.03.2017  10:17
Udenrigsministeriets årsrapport for 2016 er nu offentliggjort.

Formålet med årsrapporten er at informere om Udenrigsministeriets faglige og økonomiske resultater. Det sker ved rapportering på opfyldelsen af ministeriets strategiske mål og ved fremlæggelse af regnskabsmæssige nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om statslige institutioners udarbejdelse af årsrapport.

Samlet viser opgørelsen en tilfredsstillende målopfyldelse inden for de i alt 21 højtprioriterede kerneopgaver, som var defineret i Udenrigsministeriet og forankret på centerniveau i 2016.

Læs Udenrigsministeriets årsrapport for 2016 her.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer til årsrapporten kan sendes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på oko@um.dk.