Spring til indhold

FN’s Menneskerettighedskomités evaluering af Danmark

15.07.2016  15:14
FN’s Menneskerettighedskomité har i dag offentliggjort sine anbefalinger til den danske regering vedrørende Danmarks implementering af FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Anbefalingerne kommer efter at Danmark i juni 2016 blev eksamineret af komitéen.

Danmark indsendte i september 2015 vores seneste rapport til FN’s Menneskerettighedskomité om vores efterlevelse af FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder. I den forbindelse blev Danmark den 20.-21. juni 2016 eksamineret af komitéen.

Den danske delegation var under eksaminationen sammensat af Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt Udlændingestyrelsen, Grønlands Udenrigsdirektorat og Færøernes Udenrigs- og Handelsministerium.

FN’s Menneskerettighedskomité har generelt til opgave at overvåge staternes overholdelse af forpligtelserne i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder. Konventionen, der er fra 1966 og har 168 parter, trådte i kraft i Danmark i 1971. Konventionen har til formål at beskytte en række klassiske frihedsrettigheder, herunder bl.a. ytringsfriheden, religionsfriheden, retten til familieliv og retten til privatliv.

Alle stater, som er parter til FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, eksamineres som udgangspunkt hvert 5. år ved komitéen. Det er i den forbindelse almindeligt, at stater modtager både ros og kritiske anbefalinger fra komitéen.

Læs komitéens anbefalinger og Danmarks seneste rapport her.