Spring til indhold

Økonomisk håndsrækning til torskefiskerne i Østersøen

27.02.2018  17:46
Situationen for torskefiskerne i Østersøen er fortsat alvorlig, og derfor er regeringen og Folketingets partier nu klar med en hjælpepakke på 10,8 mio. kr.

Selvom om det lykkedes at afværge en markant reduktion af torskekvoten for 2018, døjer danske torskefiskere i Østersøen stadig med konsekvenserne af den voldsomme reduktion af kvoterne for 2017.

I 2017 blev kvoten i den vestlige Østersø reduceret med 56 pct., mens kvoten i den østlige del blev reduceret med 25 pct. I 2018 videreføres kvoten i den vestlige del, mens kvoten i øst reduceres med 8 pct.

Derfor afsætter regeringen og alle Folketingets partier nu 10,8 mio. kr. til en økonomisk kompensationsordning, der skal komme de ramte fiskere til hjælp. Ordningen kommer i tillæg til den kompensation, der blev udbetalt i 2017.

De nærmere kriterier for ordningen fremgår nedenfor.  Kriterierne er de samme som kompensationsordningen for 2017, men ordningen udvides til også at omfatte fiskere, som pga. af fartøjsskifte, var udelukket fra at modtage støtte i 2017. Under de minimis ordningen kan der maksimalt udbetales 220.000 kr. pr. virksomhed over en 3-årig periode. Der vil derfor være fiskere, som pga. af støtteloftet, ikke vil kunne modtage støtte i 2018.

Udover økonomisk kompensation er der etableret en ”bytteordning” for at skaffe ekstra torsk til de fiskere, der er særligt berørt af nedgangen i torskekvoten i den vestlige Østersø.

Kontakt: presserådgiver Anna Munck, e-mail: annmun@um.dk, tlf. 61 97 90 33

Kriterier for tilskudsordning til kompensation for  torskefiskeriet i Østersøen 2018*

Kompensationsordningens kriterier i 2018 følger de samme kriterier som i 2017, dog med en opdateret referenceperiode og inddragelse af fartøjsudskiftninger.

Udgangspunktet for kriterierne er, at fiskere, der er omfattet af ordningen, skal være særligt berørt af reduktionen i torskekvoterne i Østersøen. Med udgangspunkt i dette vil kriterierne være:

1. Aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2018
2. Fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2015-2017
3. Minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2016 og 2017
4. Virksomhedens/fiskerens torskeandel fra Østersøen udgør minimum 20 pct. af fiskerens samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 pct. stamme fra hhv. vestlig og / eller østlig Østersø
5. Virksomhedens/fiskerens landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 pct. af fiskerens samlede landingsværdi.
6. Bagatelgrænse for tilsagn sættes til 5.000 kr.

Ordningen er justeret i forhold til 2017, således at den også omfatter fiskere, der har skiftet fartøj i referenceperioden. Det betyder, at ordningen vil være en tilskudsordning efter ansøgning og ikke en udbetalingsordning som i 2017.