Spring til indhold

Tørnæs og Ellemann: Nu ser vi første konsekvenser af Global Gag Rule

25.03.2017  08:42

I går afsluttede FN’s kvindekommission sin samling, og det er med stor dansk skuffelse over det slutdokument, som kvindekommissionen er nået frem til. I forhandlingernes slutspil ønskede Danmark imidlertid ikke at være eneste land, der gik imod en konsensusvedtagelse.

Kvindekommissionen mødtes på bagtæppet af den amerikanske genindførsel af Global Gag Rule, som fratager organisationer, som ikke tager aktivt afstand fra abort, amerikansk støtte. Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, er meget skuffet over resultatet, som er et klart tilbageskridt for kampen for verdens fattigste og mest sårbare kvinders rettigheder.

 "Lige nu ser vi en af de konsekvenser af genindførslen af Global Gag Rule, som jeg har været meget bekymret for. Kvindekommissionens slutdokument er et klart tilbageskridt i forhold til sidste års slutdokument. Sidste år havde vi en klar reference om, at kvinders ret til at bestemme over egen krop er en del af menneskerettighedsregimet. Den reference er desværre væk. Og det betyder noget. For de dokumenter og formuleringer, som vi politisk kan opnå enighed om, danner rammen for, hvordan vi som internationalt samfund kan arbejde. Og nu er det internationale samfund blevet mindre ambitiøse, og det er jeg naturligvis meget skuffet over," udtaler minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V).

Genindførslen af Global Gag Rule vil betyde, at organisationer, som arbejder med kvinders rettigheder, familieplanlægning og seksualoplysning vil miste finansiering. Kvindekommissionens slutdokument viser, at kampen for kvinders rettigheder ikke kun har mistet finansiel støtte, men også politisk støtte. Det ærgrer den danske minister for ligestilling, Karen Ellemann.

"I Danmark er det naturligt, at menneskerettigheder gælder for både kvinder og mænd. Det var budskabet, da jeg var i New York - med en delegation fra Folketinget - i starten af Kvindekommissionens samling i sidste uge. De seneste 24 timer har vi set det ene ligesindede land efter det andet falde fra den kernegruppe af lande, som er langt fremme i kampen for kvinders rettigheder. Og vi må konstatere, at Danmark ikke har tilstrækkeligt med alliancepartnere til, at vi kan undgå tilbageskridt. Det er utrolig skuffende, men vores skuffelse får os ikke til at slå op i banen. Der er mere end nogensinde brug for, at Danmark ikke bukker sig, men tager det internationale lederskab for at menneskerettigheder gælder for ALLE," udtaler minister for ligestilling Karen Ellemann.

Efter vedtagelsen af sluterklæringen gav Danmark – dels sammen med de øvrige EU-lande,  dels sammen med en kreds af mere ligesindede EU-lande – i to separate stemmeforklaringer udtryk for skuffelse over en række forhold. Det gælder ærgrelse over, at det ikke lykkedes i højere grad at tydeliggøre sammenhængen mellem kvinders økonomiske selvstændighed og deres ret til selv frit at bestemme over deres egen krop, dvs. sammenhængen med kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder.

Danmark og ligesindede lande arbejdede målrettet for at få en mere klar tilkendegivelse af, at opfyldelsen af menneskerettighederne, opnåelse af ligestilling mellem kønnene og respekt for kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder er helt afgørende for udryddelse af fattigdom og opnåelse af bæredygtig udvikling.

Piger, som får børn i en tidlig alder eller kvinder, som - uden at de ønsker det - får 10 børn, har i sagens natur begrænsede muligheder for at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet eller for at starte egen virksomhed. Danmark og ligesindede lande er også ærgerlige over, at sluterklæringen cementerer stereotype og traditionelle kvinderoller, som begrænser kvinders økonomiske uafhængighed. Desuden er civilsamfundenes rolle ikke reflekteret, som vi kunne have ønsket os det.

FN’s Kvindekommission (Commission on the Status on Women) mødtes fra d.13.- 24. marts 2017. Kvindekommissionen samler årligt op mod 8.000 delegerede fra FN’s medlemslande for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling globalt. Under samlingen forhandles og vedtages et slutdokument med skiftende tematisk fokus. Dette års tema var ”Women’s economic empowerment in the changing world of work” (“Kvinders muligheder på arbejdsmarkedet i en verden under forandring”)

Yderligere info: Poul Kjar, presserådgiver Udenrigsministeriet: 41865975