Spring til indhold

Kristian Jensen i Washington: Dansk støtte til minerydningsindsats i Irak

09.03.2016  18:25

Udenrigsminister Kristian Jensen har under mødet med sin amerikanske kollega John Kerry i Washington i dag givet tilsagn om dansk støtte på 6,8 millioner kroner (1 mio. USD) til en amerikansk-ledet minerydningsindsats i den irakiske by Ramadi, som er blevet befriet fra terrorgruppen ISIL.

Kristian Jensen siger:
"Jeg er glad for, at Danmark kan levere endnu et solidt bidrag til at rydde de mange miner, som ISIL har placeret i områder, de nu er blevet trængt tilbage fra. Lureminerne er desværre ofte gemt i civile hjem. Det gælder f.eks. i byer som Ramadi, som fornylig blev befriet. Minerne dræber uskyldige, der vender tilbage. Derfor skal vi bidrage til, at rydde minerne, så de irakere og syrere, der er flygtet fra ISIL, kan vende tilbage, og ikke ender som permanente flygtninge.
 
Lureminerne er en stor forhindring for, at de vigtige stabiliseringsindsatser i de befriede områder kan gå i gang. Det danske bidrag til minerydning i Ramadi viser, at vores indsats mod ISIL går på to ben: Vi bekæmper terrorregimet militært, mens vi baner vejen for stabilisering og genopbygning med en civil indsats.

Danmark planlægger at levere et endnu større samtænkt dansk bidrag til koalitionen mod ISIL. I dag har jeg annonceret et solidt bidrag til minerydning i Irak. Det har John Kerry hilst velkommen. Danmark modtager stor anerkendelse fra vores koalitionspartnere i kampen mod ISIL i Irak og Syrien."

Udover samarbejdet omkring fjernelse af luremineringer i Irak var en række andre aktuelle emner på dagsordenen for Kristian Jensens møde med John Kerry, bl.a. Ukraine, Syrien, bekæmpelsen af ISIL og frihandel.
 
Baggrund
Luremineringer (på engelsk også kaldet booby-traps) udgør aktuelt en stor forhindring for stabilisering og genopbygning i de områder i Irak og Syrien, som ISIL er blevet trængt tilbage fra.
 
Derfor støtter Danmark det amerikansk-ledede minerydningsprojekt i Iraks senest befriede by Ramadi med 6,8 millioner kroner (1 mio. USD) gennem det kommende regionale danske stabiliseringsprogram for Syrien og Irak, som finansierens over Freds- og Stabilitetsfonden. Minerydningsindsatsen i Ramadi forventes at gå i gang snarest. En række medlemmer af den internationale koalition mod ISIL, herunder USA og Danmark, har tidligere støttet Irak med stabilisering af bl.a. den befriede by Tikrit, hvor 90 procent af den fordrevne befolkning ifølge FN nu er vendt tilbage.   
 
Minerydning vil desuden være en hovedprioritet for det kommende regionale danske stabiliseringsprogram for Irak/Syrien 2016-2018, som vil have særligt fokus på befriede områder. Udover indsatsen i Ramadi har Danmark i 2015 og 2016 støttet FNs minerydningsindsatser (UNMAS) i Irak og Syrien med 30 millioner kr.
 
For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Dorte Mikkelsen, tlf.: 50 77 86 98