Spring til indhold

Samuelsen vil sikre danske interesser i Brexit-forhandlinger

29.03.2017  15:25
Den britiske premierminister Theresa May har i dag formelt informeret DER-formand Donald Tusk om, at Storbritannien ønsker at udtræde af EU.

Dermed igangsættes forhandlingerne om den britiske udtræden af EU i henhold til proceduren i Traktatens Artikel 50.
 
Udenrigsministeren udtaler:
”Regeringens førsteprioritet i de kommende forhandlinger vil være at fremme danske interesser, ikke mindst for danske virksomheder og borgere. Derfor vil regeringen bl.a. have fokus på, at danske virksomheder ikke lukkes ude af det britiske marked, og at britiske virksomheder ikke får urimelige konkurrencefordele i EU. Samtidig skal vi sikre de danske borgere, som bor og lever i Storbritannien. En fremtidig aftale må have den rette balance mellem rettigheder og forpligtelser.”
 
Regeringen nedsatte dagen efter den britiske folkeafstemning en tværministeriel Task Force, der har arbejdet for at identificere danske interesser i de kommende forhandlinger. Forhandlingerne om UK’s udtræden vil have stor betydning for Danmark. Derfor har regeringen besluttet at styrke den danske ambassade i London, EU-repræsentationen og Brexit-sekretariatet i Udenrigsministeriet med yderligere ressourcer.
 
Udenrigsministeren udtaler afslutningsvist:
 
”UK’s udtræden betyder også, at de to EU-agenturer, der aktuelt er placeret i London – Lægemiddelagenturet og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed – vil skulle flyttes. Fra regeringens side har vi besluttet at kandidere til genplaceringen af Lægemiddelagenturet. Regeringen mener, at en placering i København vil tilbyde de optimale betingelser for agenturets videre arbejde og samtidig give en række fordele til Danmark”. 
 
For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy 41 90 71 24 / Særlig rådgiver Niels Th. Dahl 61 97 91 59