Spring til indhold

Ny indsatsplan skal styrke kontrollen med ulovligt fiskeri i Skagerrak og Nordsøen

23.02.2018  16:01
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er enige om en indsatsplan, der skal styrke kontrollen med ulovligt fiskeri i Skagerrak og Nordsøen.

Indsatsen skal sikre bedre kontrol med ulovligt fiskeri, hvor fiskere bryder reglerne ved at fange fisk i ét farvand og afskrive dem, som om de er fanget i et andet farvand og dermed på en anden kvote.

Den styrkede indsats skal særligt rettes mod ulovligt fiskeri i Skagerrak. Der har i den forbindelse vist sig særligt at være udfordringer med hollandske fartøjer, som til tider er meget tilstede i Skagerrak og derudover ikke er underlagt de samme skærpede regler som de danske, svenske og norske fiskere.

”Jeg ved, hvor store frustrationer der er i fiskerierhvervet over ulovligt fiskeri. Lad mig slå fast, at alle fiskere skal overholde reglerne uanset deres nationalitet. Nu vil jeg sikre, at der kommer et øget fokus på at komme det ulovlige fiskeri til livs. Derfor ser vi nu sammen med Nederlandene på, hvordan reglerne kan ensrettes således, at Fiskerikontrollen får yderligere effektive værktøjer til at kontrollere ulovligt fiskeri for udenlandske, såvel som danske, fartøjer,” siger fiskeriminister Karen Ellemann.

Parterne er enige om, at kontrollen og reglerne skal styrkes med følgende fire tiltag:

  • Styrket indsats ved snyd med satellitovervågning
  • Ens krav til fangstregistrering i Skagerrak
  • Ens krav til fangstindrapportering i Skagerrak
  • Intensiveret kontrol til søs og til lands

Fiskeriordfører Simon Kollerup (S) udtaler:

”Ulovligt og aggressivt fiskeri i Skagerrak har haft et kvælertag om det lokale liv langs kysterne, særligt i Nordjylland. Vi har især hørt om problemerne med de hollandske bomtrawlere, som har truet troen på fremtiden for mange kystfiskere. Derfor er vi i Socialdemokratiet tilfredse med, at der nu er samlet bred politisk opbakning til, at fiskerikontrollen fokuseres og øges, så det ulovlige fiskeri stoppes og troen på fremtiden kan få luft igen.”

Fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) udtaler:

”Det har været en mærkesag for mig at få stoppet ulovligt fiskeri. Der har især været udfordringer med hollandske bomtrawlere. Derfor er jeg glad for tiltagene i indsatsplanen, hvor vi vil stramme reglerne og øge kontrollen i Skagerrak.”

Se indsatsplanen her.

For yderligere information kontakt:
Simon Kollerup, tlf. 61 62 51 93
Ib Poulsen, tlf. 33 37 51 49
Fiskeriministeren: presserådgiver Anna Munck, Udenrigsministeriet, tlf.: 61 97 90 33, e-mail: annmun@um.dk  
Seneste nyt

    Se alle