Spring til indhold

Danmark giver 30 mio. kr. til civilsamfund og korruptionsbekæmpelse i Kosovo

10.12.2015  14:46
Udenrigsminister Kristian Jensen mødtes i dag med Kosovos europaminister, Belim Çollaku. Ministeren siger forud for besøget, at Kosovo trods fremskridt stadig er udfordret i forhold til god regeringsførelse.

Udenrigsminister Kristian Jensen mødtes i dag med Kosovos europaminister, Belim Çollaku. På dagsordenen var blandt andet Kosovos EU-integration, regional stabilitet på Balkan samt dansk støtte til god regeringsførelse og civilsamfund i Kosovo.

”Kosovo gør fremskridt. Men de er stadig udfordret i forhold til god regeringsførelse, korruption og civilsamfunds-engagement. Stabilitet i Kosovo er vigtigt. Derfor er jeg glad for, at Danmark nu støtter Kosovo med 30 mio. kr. bl.a. til korruptionsbekæmpelse, som er en af hovedprioriteterne. Vi skal skabe bedre rammer for erhvervsliv og udenlandske investeringer i Kosovo og dermed fremme vækst og udvikling. Samtidig støtter vi aktivt Kosovos civilsamfundsorganisationer, der spiller en rolle med at holde regeringen fast på sin reformkurs. De har afgørende betydning for Kosovos fortsatte demokratiske udvikling og EU-integration. Det har jeg også understreget under mit møde med minister Çollaku idag”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Baggrund
Kosovo er et af syv prioritetslande under det danske Naboskabsprogram for 2013-17. Den nye bevilling på 30 mio. kr. er øremærket til god regeringsførelse, herunder primært korruptionsbekæmpelse og udvikling af Kosovos civilsamfundsorganisationer. Kosovo ligger nr. 110 ud af 175 på Transparency Internationals korruptionsopgørelse, og emnet står højt på den politiske dagsorden i Kosovo. Danmark vil bidrage aktivt til at bekæmpe korruption ved bl.a. at forstærke kommunernes kapacitet til at forhindre korruption, opbygge kontrolmekanismer og støtte en digital platform, hvor borgerne kan anmelde korruption. Programmet vil være med til at skabe mere gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.

Kosovos civilsamfund kan spille en væsentlig rolle i at fremme god regeringsførelse, herunder korruptionsbekæmpelse. Civilsamfundet er generelt svagt, hvorfor Danmark med det nye program også vil støtte Kosovos civilsamfundsorganisationer. Programmet gennemføres i samarbejde med FN og paraplyorganisationen for civilsamfundsorganisationer ”Kosovar Civil Society Foundation”.