Spring til indhold

Flere penge til verdens fattige

30.08.2016  13:18
Regeringen fastholder i finanslovsforslaget for 2017 Danmarks høje udviklingsbistand på 0,7 procent af BNI.

Regeringen fastholder i finanslovsforslaget for 2017 Danmarks høje udviklingsbistand på 0,7 procent af BNI. Og der bliver ovenikøbet 2 milliarder kroner ekstra at gøre godt med til verdens fattige.

Det skyldes hovedsageligt, at der er færre udgifter til at modtage flygtninge i Danmark – som delvist finansieres af udviklingsbistanden, og dermed flere penge til den egentlige udviklingsbistand. Men også, at der er vækst i dansk økonomi. 

”Vi får nu flere penge til at investere direkte i at hjælpe flygtninge i nærområderne, og ikke mindst ofrene for krigen i Syrien. Men vi får også flere penge til at skabe udvikling og forebygge nye flygtninge- og migrationsbevægelser, der truer vores egen sikkerhed og velfærd,” siger Kristian Jensen og fortsætter: 

”Det øgede økonomiske råderum vil også gøre det muligt at gennemføre programmer i vore partnerskabslande i Østeuropa, såsom Ukraine og Georgien.”

Forslaget til finansloven for 2017 er første skridt i gennemførelsen af Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, der skal vedtages af Folketinget i løbet af efteråret. Der indgår blandt andet en række nye indsatser og investeringer til at skabe bæredygtig vækst i udviklingslandene.

”Vi bruger bistanden som risikovillig kapital til investeringer i udviklingslandene. Vi sætter blandt andet flere penge af til Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), der sammen med andre investorer og danske virksomheder bidrager til at skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser i Afrika, Asien og Latinamerika. Og som dermed bidrager til at opfylde verdensmålene, som vi aldrig vil kunne finansiere alene gennem statsligt udviklingssamarbejde,” siger Kristian Jensen. 

Endelig er der i udspillet til finansloven for 2017 fokus på indsatser i forhold til menneskerettigheder, demokrati og ligestilling. Der afsættes blandt andet flere penge af til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, som er et af regeringens prioritetsområder.

Regeringen afsætter i alt 15 milliarder kroner til dansk udviklingssamarbejde på forslaget til finansloven for 2017. Danmark er dermed ét ud af kun 6 OECD-lande, der lever op til FN’s 0,7 procent forpligtelse.

Link til regeringens udviklingspolitiske prioriteter

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975