Spring til indhold

Danmark åbner ny ambassade i Algeriet

05.05.2017  14:36
Regeringen har besluttet at åbne en dansk ambassade i Algeriet. Samtidig lukkes ambassaden i Albanien.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:

”Jeg er glad for, at regeringen har valgt at åbne en dansk ambassade i Algeriet. Det er en rigtig god nyhed for vores bilaterale forhold.

Vi skal være til stede der, hvor Danmark har mest gavn af det. Algeriet spiller en central rolle for sikkerheden i Nordafrika og Sahel, og med grænser til blandt andet Mali, Libyen og Niger er Algeriet også en vigtig aktør i forhold til håndteringen af migrationspresset mod Europa.

Samtidig er Algeriet Afrikas fjerdestørste økonomi. Det er et marked i vækst, og den nye danske ambassade vil styrke muligheden for at fremme danske kommercielle interesser i Algeriet og regionen.”

Baggrund
Som Afrikas største land er Algeriet blandt de mest indflydelsesrige regionale aktører i forhold til sikkerhedssituationen i Sahel og Nordafrika, og en central aktør i bestræbelserne på at finde løsninger på konflikterne i Mali og Libyen.

Algeriet aftog i 2016 for 1,3 mia. kr. Vareeksporten til Algeriet steg i 2016 med 89 procent i forhold til 2015. Den vigtigste eksportvaregruppe var i 2016 medicinske og farmaceutiske produkter. Hertil kommer, at danske direkte investeringer i Algeriet ved udgangen af 2015 beløb sig til 4,4 mia. kr.

Den nye danske ambassade kommer fysisk til at ligge i samme bygning som den norske ambassade i Algier og vil også dække Tunesien.

Lukning af ambassade i Albanien
Samtidig med åbningen af en ambassade i Algeriet lukker regeringen den danske ambassade i Albanien. Den blev oprettet efter konflikten i Kosovo i 1999. Ambassaden har bl.a. haft til op-gave at facilitere den betydelige udviklingsbistand, der gennem tiden er givet til Albanien og Kosovo. Danmarks bistand har været med til at skabe øget stabilitet, demokrati og inklusiv vækst i regionen. Støtten til Albanien og Kosovo er nu under udfasning. Fremover vil Danmarks diplomatiske relationer til Albanien og Kosovo blive dækket fra ambassaden i Wien.

For mere information, kontakt:
Presserådgiver Anne Ege, tlf. 41 53 25 26