Spring til indhold

Udenrigsministeren fortsætter sin allianceopbygning i Europa

02.06.2017  09:50

Udenrigsminister Anders Samuelsen rejser den 2. juni 2017 til Irland for at arbejde videre på allianceopbygningen i lyset af Storbritanniens forestående udtræden af EU. Her mødes han med sin irske kollega, Charles Flanagan, for at drøfte det fremtidige samarbejde om EU-sagerne. Sammen vil de to udenrigsministre aflægge besøg ved den irsk-nordirske grænseregion for at opleve den specielle irske situation, der opstår i området som følge af Brexit. Mødet er også en lejlighed til at fremme to vigtige danske kandidaturer til EMA og FN's Menneskerettighedsråd i 2019-2021.

"Mine første alliancerejser til Portugal, Østrig og Tjekkiet var en god mulighed for at drøfte de ændrede rammer for EU-samarbejdet, der følger, når briterne forlader EU. Jeg forsætter nu mine alliancerejser i Europa. Denne gang besøger jeg Irland, som er et af de EU-lande, Danmark vil kunne samarbejde mere med fremover. Jeg vil benytte lejligheden til over for min irske kollega at understrege vigtigheden af, at EU27 står sammen om at levere konkrete resultater til gavn for borgere og virksomheder. Jeg ser frem til at drøfte fælles dansk-irske EU-mærkesager med min irske kollega.”

Med Storbritanniens udtræden af EU mister Danmark en tæt samarbejdspartner. Det vil få konsekvenser for varetagelsen af danske interesser i EU. Irland er et af de lande, som Danmark vil kunne styrke sit samarbejde med fremover. Udenrigsministeren har i april 2017 besøgt Portugal, Østrig og Tjekkiet som led i en række alliancerejser.