Spring til indhold

Udenrigsminister Kristian Jensen besøger Iran i starten af det nye år

30.10.2015  07:31

Udenrigsminister Kristian Jensen besøger Iran den 4.-5. januar 2016 sammen med en dansk erhvervsdelegation. I den forbindelse siger Kristian Jensen:

”Jeg ser frem til at besøge Iran, for jeg mener, at der er et stort potentiale for at udvikle og styrke de dansk-iranske relationer yderligere. For mig har rejsen to centrale formål.

For det første at drøfte den politiske udvikling i både Iran og regionen med min iranske kollega og andre relevante samtalepartnere. Jeg tror, det står klart for de fleste, at Iran spiller en nøglerolle hvad angår udviklingen i regionen. I den forbindelse vil jeg opfordre til konstruktivt iransk engagement, ikke mindst i forhold til situationen i Syrien.

For det andet at styrke det kommercielle samarbejde mellem Danmark og Iran. Der er et meget stort potentiale på det iranske marked. Under forudsætning af at Iran forhåbentligt overholder sine forpligtelser i atomaftalen, vil en række sanktioner blive ophævet. Det vil åbne det iranske marked, og det skal Danmark drage nytte af. Derfor inviterer vi også en erhvervsdelegation med, og jeg håber at så mange som muligt vil deltage. 

Danmark kan levere løsninger inden for sundheds-, fødevare-  energi- og det maritime område, hvor de iranske behov er store. Jeg følger desuden udmøntningen af atomaftalen tæt, da en tilfredsstillende implementering er helt afgørende ift. øget økonomisk samarbejde med Iran. Danmark støtter IAEA’s arbejde med at kontrollere og verificere aftalen."

Udenrigsministerens besøg falder på et tidspunkt, hvor både det politiske og handelsmæssige fokus på Iran er støt stigende. Under forudsætning af, at Iran overholder sine forpligtelser i atomaftalen, der blev indgået 14. juli, bliver der åbnet op for nye muligheder for danske virksomheder. Der står stor respekt om danske virksomheder i Iran, og Danmark har ekspertise på nogle områder, hvor der er stor iransk efterspørgsel. Det gælder fødevareteknologi og specialiserede input til fødevarer og fødevareproduktion samt på sundhedsområdet. Det gælder også inden for grøn energi, energieffektivitet samt vand og indenfor traditionel energiudvinding samt avanceret petrokemi og logistik.

Et øget handelssamarbejde vil kunne føre til vækst og beskæftigelse i både Danmark og Iran. Desuden kan det bidrage til en tættere dialog mellem Iran og Danmark, herunder om menneskerettigheder og den bredere udvikling i Mellemøsten. Udenrigsministeriet arbejder sammen med de danske erhvervsorganisationer om det handelsmæssige potentiale i Iran.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41965975