Spring til indhold

Årsrapport 2016 - Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser

28.03.2017  11:35
Danmark har igen i 2016 bidraget til stabilisering i en række af verdens brændpunkter.

Stabilisering af skrøbelige og konfliktramte lande er en forudsætning for udvikling og afgørende for dansk og international sikkerhed.

Den samtænkte stabiliseringsindsats i 2016 har blandt andet udmøntet sig i støtte til genopbygning af central irakisk infrastruktur, træning af kvindelige politikadetter i Kabul og kapacitetsopbygning af lokalsamfunds evne til at håndtere konflikter i grænseområderne mellem Burkina Faso, Mali og Niger. Alle eksempler på stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling, der også i 2016 har været en prioritet i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Årsrapporten for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser gennemgår de væsentligste resultater og indsatser i det danske samtænkte stabiliseringsengagement i skrøbelige og konfliktramte lande i 2016. Fokus er rettet mod aktiviteterne under Freds- og Stabiliseringsfonden, hvor der i 2016 i alt er støttet stabiliseringsaktiviteter for ca. 300 mio. kr.

Læs rapporten her