Spring til indhold

Rummet kalder Arktis

14.11.2016  09:47
Udenrigsministeriet inviterer til erhvervskonference om rumbaseret infrastruktur i Arktis.

''Onsdag den 23. november sætter Udenrigsministeriet fokus på aktuelle offentlige initiativer til styrkelse af satellit- og telekommunikation i Arktis.

Det sker på konferencen RUMMET KALDER ARKTIS. Udenrigsminister Kristian Jensen åbner dagens program, som er bygget op omkring den nylige analyse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis, den første nationale rumstrategi og Arktisk Råds igangværende kortlægning af det fremtidige satellit- og telekommunikationsbehov i Arktis. 

Fælles for disse initiativer er, at de tager udgangspunkt i et politisk ønske om et styrket offentligt-privat samarbejde. Konferencen vil give et overblik over alle initiativerne og mulighed for at indgå i en drøftelse med repræsentanter for relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og virksomheder om deres virkeliggørelse.

Workshops
Efter oplæggene vil der være mulighed for at deltage i én af tre workshops:
Workshop I: Kommunikation
Workshop II: Overvågning og jordobservation
Workshop III: Navigation

Arrangementet sluttes af med en netværkssession og forfriskninger.

Hvornår
Onsdag den 23. november 2016 kl. 8.30 – 16.00.

Hvor
Eigtved Pakhus
Strandgade 25
1401 København K

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via mail til arktiskkonference@um.dk.
Her bedes man desuden angive hvilken workshop, man ønsker at deltage i.