Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

19.12.2016  10:51
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde tirsdag den 20. december 2016 kl. 13.00. Fra regeringen deltager statsministeren.

Følgende emne er på dagsordenen:

1. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd og uformelt EU27-topmøde den 15. december 2016.