Spring til indhold

Danmark tilhører eksklusiv kreds af lande

13.04.2016  11:14
Danmark tilhører sammen med Norge, Sverige, Luxembourg, Storbritannien og Nederlandene en eksklusiv kreds af lande.

Landene lever som de eneste op til FN’s målsætning om at give mindst 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand.

Det fremgår af de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation OECD's foreløbige rapportering for 2015, der udkommer i dag.

"Vi kan være stolte af at tilhøre gruppen af lande, der lever op til FN's målsætning. Det gjorde vi sidste år, det gør vi i år, og det vil vi gøre igen til næste år, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Regeringen gennemførte i 2015 en gradvis tilpasning af udviklingsbistanden, så den i 2015 endte på 0,73 procent af BNI. Men ifølge OECD's officielle tal for dansk udviklingsbistand tegner det til, at den danske bistandsprocent ender på 0,85 procent i 2015.

Den store forskel på de to procentsatser skyldes, at OECD’s tal er baseret på de faktiske udbetalinger til verdens fattigste. Finansloven er derimod baseret på tilsagn om bevillinger, der afholdes i det år tilsagnet gives, men hvor udbetalingerne typisk falder over flere år.

For yderligere presse: Poul Kjar, 41865975