Spring til indhold

Anti-ISIL møde i København: Mosul, minerydning og militære fremskridt

10.11.2016  06:02
Udenrigsminister Kristian Jensen er i dag vært for et møde i Anti-ISIL koalitionens stabiliseringsarbejdsgruppe i København.

Mødet samler højtstående embedsmænd fra 25 lande, samt repræsentanter for FN og EU, som alle bidrager til at stabilisere de områder i Irak og Syrien, som er blevet befriet fra ISIL. På mødet deltager desuden repræsentanter fra den irakiske regering. På dagsordenen er koalitionens militære indsats mod ISIL og situationen i Mosul og Syrien.

Kristian Jensen siger:
 
"ISIL er presset på slagmarken, men vi kan ikke vinde kampen med militære midler alene. Derfor skal vi sikre, at koalitionen – i tæt samarbejde med den irakiske regering – kan levere en hurtig, effektiv og velkoordineret indsats for at stabilisere de områder, som ISIL er blevet trængt tilbage fra. Danmark har for nyligt annonceret et bidrag på 332,5 millioner kroner til stabilisering i Irak og Syrien. Behovet er stort, og det kan blive meget større. Det er derfor vigtigt, at alle er parate til at øge deres bidrag.
 
Så snart ISIL er væk, er der er akut behov for sikkerhed og etablering af basal infrastruktur som el, vand, sundhedsydelser og minerydning. Derfor er alle relevante aktører samlet i København i dag for at diskutere vores fælles kamp mod ISIL, og hvordan vi bedst muligt kan samarbejde om at fremme sikkerhed og stabilitet i Irak og Syrien.”
 
På mødet vil arbejdsgruppen også gøre status på den aktuelle offensiv i Mosul, hvor den irakiske regering – støttet af den internationale koalition – i øjeblikket er i færd med at generobre den irakiske storby fra ISIL. Kristian Jensen uddyber:
 
”Befrielsen af Mosul vil være et vendepunkt i vores kamp mod ISIL, og et stort skridt i retning af mere stabilitet og sikkerhed i Irak, Syrien og resten af verden. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan for at håndtere den irakiske befolknings akutte humanitære behov, samtidig med vi skubber på øget politisk dialog og forsoning på tværs af Iraks forskellige befolkningsgrupper. Det vil være afgørende for at skabe en holdbar stabilitet og fred i Irak, og det vil jeg klart opfordre den irakiske regering til at levere på.”
 
Baggrund
Den internationale koalitions bekæmpelse af ISIL er organiseret i fem spor, hvoraf stabiliseringen af de befriede områder er et af dem. Tyskland og De Forenede Arabiske Emirater deler formandskabet i stabiliseringsarbejdsgruppen og FN/UNDP administrerer midlerne fra de lande, der bidrager til den internationale koalitions stabiliseringsindsats i Irak og Syrien.
 
Formålet med dagens møde i stabiliseringsarbejdsgruppen er at gøre status for den militære kampagne mod ISIL, drøfte situationen i Mosul og koordinere den samlede stabiliseringsindsats i Irak, og - i mindre grad - Syrien.
 
Udenrigsminister Kristian Jensen åbner mødet.

For yderligere kontakt:
Presserådgiver Dorte Bryde, tlf.: 5077 8698