Spring til indhold

40 år efter Helsingforsslutakten mødes øst og vest i Beograd

03.12.2015  15:13
For 40 år siden mødtes lande fra øst og vest i Helsingfors for at skabe en ramme for dialog på et tidspunkt, hvor den kolde krig var på sit højeste. I disse dage mødes ministre og andre repræsentanter fra 57 lande i Beograd til det årlige ministermøde i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

"" 

OSCE, der har afsæt i Helsingforsslutakten, er med Ukraine-krisen på ny blevet et centralt forum i forsøget på at styrke dialogen og genopbygge tilliden mellem Rusland og vestlige lande. Men det er også et forum, hvor skillelinjerne bliver trukket op. Rusland kan ventes at stå meget alene på mødet med sin udlægning af Ukraine-krisen. Mødet vil også udgøre en mulighed for at se fremad; hvordan kan vi genskabe tilliden? Hvordan kan vi genoprette respekten omkring principperne fra Helsingfors om staters suverænitet, territoriale integritet og ret til selv at vælge alliancer? De spørgsmål vil danne bagtæppet for mødet i Beograd.

Danmark er repræsenteret ved Udenrigsministeriets udenrigspolitiske direktør Lone Wisborg.

Baggrund
OSCE er en international organisation, som har til formål at arbejde for sikkerhed og samarbejde. Organisationen tæller hele 57 medlemsstater, der geografisk dækker et meget stort område, sagt lidt populært ”fra ”Vancouver i Vest til Vladivostok i Øst.”
OSCE har fra begyndelsen af Ukraine-krisen spillet en betydningsfuld rolle i Ukraine.

Organisationen har den største internationale tilstedeværelse i landet med omkring 650 udsendte observatører, der overvåger situationen og herunder særligt den våbenhvile, der blev indgået mellem konfliktens parter i september 2014. Derudover er OSCE med til at skubbe på for, at der bliver fundet en politisk løsning på krisen.

Danmark har fra starten været en stærk støtte af OSCEs engagement i Ukraine gennem observatører og finansielle bidrag.