Spring til indhold

Vigtig sejr over ISIL i Mosul - Danmark øger indsatsen til støtte for, at fordrevne irakere kan vende hjem efter års ISIL-belejring

10.07.2017  07:42

Den militære sejr over ISIL i Mosul er både en symbolsk og strategisk milepæl. Men sejren kommer med en høj pris. Efter mere end to års ISIL-belejring er store dele af byen ødelagt, mange civile er døde og endnu flere drevet på flugt. ISIL har også mineret kritisk infrastruktur som broer, vandværker, skoler og hospitaler. Det er derfor svært for de mange fordrevne at vende hjem.
 
Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: ”Befrielsen af Mosul viser, at det koalitionen gør virker. ISIL har mistet sin symbolske ”hovedstad”. Kampen har været lang og hård og har desværre medført store civile tab og efterladt Mosul i ruiner som følge af ISIL’s grusomme og barbariske adfærd.
 
Der venter en enorm opgave med at få byen tilbage på fode og sikre, at nye konflikter ikke opstår. Derfor afsætter vi 21 mio. kr. i 2017 og yderligere 25 mio. kr. i 2018 til minerydning. Vi vil også give 10 mio. kr. til politisk forsoning i Irak for at fremme tiltag, der skal bidrage til den mere langsigtede fred og forsoning i Irak, som er en nødvendig forudsætning for, at nye konflikter ikke opstår efter ISIL. Vi planlægger samtidig at øge vores bidrag til stabilisering i Irak og Syrien med et trecifret millionbeløb senere på året, så fordrevne irakere kan vende tilbage til deres hjem.”
 
Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, siger: ”Vi vil fra dansk side fortsat prioritere den humanitære krise i Irak. I 2016 og 2017 har vi givet over 170 mio. kr. til humanitære indsatser i Irak. Vi følger udviklingen tæt, herunder et eventuelt behov for yderligere bistand. Jeg vil også understrege vigtigheden af, at alle konfliktens parter sikrer beskyttelse af de civile og at både menneskerettigheder og den humanitære folkeret respekteres.”
 
Baggrund:
Den internationale koalition imod ISIL og de irakiske sikkerhedsstyrker igangsatte i oktober 2016 en offensiv for at befri Iraks næststørste by, Mosul. Befrielsen kommer efter måneders hårde kampe, der har kostet store tab. Det vurderes, at mere end 800.000 mennesker er fordrevet fra Mosul, men omkring 200.000 er allerede begyndt at vende hjem. Der venter et stort arbejde med minerydning og genopbygning, før alle de internt fordrevne kan vende hjem og genoptage et mere normalt liv.
 
Danmark støtter ud over minerydning og forsoningsindsatserne allerede stabiliserings- og genopbygningsindsatsen i Irak og Syrien. Igennem det treårige regionale stabiliseringsprogram for Syrien og Irak har Danmark støttet genopbygning af kritisk infrastruktur i Irak, der skal sikre, at de fordrevne irakere kan vende hjem. Alene i 2016 og 2017 har Danmark bidraget med 121,5 mio. kr. til dette formål.
 
Senere på året udsendes også et dansk polititræningsteam fra Rigspolitiet, som skal være med til at uddanne det irakiske politi, som har en vigtig rolle i at genetablere sikkerhed efter ISIL. Herudover har Beredskabsstyrelsen har i 2016 og 2017 støttet den internationale humanitære indsats i Irak bl.a. med hospitalsudstyr til FN's indsatser i Mosul-området.
 
Befrielsen af Mosul er en afgørende milepæl for kampen mod ISIL i Irak. Terrororganisationen holder dog stadig til i byer i grænseområdet til Syrien, samt lommer omkring Tal Afar og Hawija i Kirkuk provinsen. I Kirkuk er i omegnen af 65.000 civile stadig fanget på andet år

For yderligere presse: Anne Møller Ege, 41 53 25 26Seneste nyt

    Se alle