Spring til indhold

95 millioner kroner til flygtninge og folk i nød

23.05.2016  06:33
Udenrigsminister Kristian Jensen har 95 millioner kroner med til folk i nød i Syrien, Yemen og Etiopien, når han i dag rejser til FN’s humanitære topmøde i Istanbul.

Udenrigsminister Kristian Jensen har 95 millioner kroner med til folk i nød i Syrien, Yemen og Etiopien, når han i dag rejser til FN’s humanitære topmøde i Istanbul. Politiske ledere fra hele verden mødes med FN-organisationer, NGO’er og virksomheder for at tage et fælles ansvar for de massive humanitære problemer, verden står med. Og som er grobund for de globale flygtninge- og migrantstrømme.

”Jeg tager til det humanitære topmøde for at markere, at vi løfter vores del af ansvaret for den globale flygtningekrise. Og lidt til. Det understreges af bevillingen på 95 millioner kroner til nogle af verdens nødlidende,” siger Kristian Jensen.

I alt har 125 millioner mennesker verden over behov for humanitær bistand, og 60 millioner mennesker er på flugt fra deres hjem. Alene i 2015 drev vold, konflikt og naturkatastrofer 27,8 millioner mennesker på flugt fra deres hjem. Det svarer 66.000 mennesker. Om dagen.

”Der er behov for at finde nye måder at hjælpe. Vi kan ikke blive ved med at give kortsigtet nødhjælp til stadig flere folk på flugt, der har brug for langsigtede løsninger og svar,” siger Kristian Jensen og uddyber;

”Vi skal blive bedre til at udnytte de ressourcer, der ligger i de traditionelle nødhjælpsorganisationer. Vi skal blive bedre til at inddrage de lokalsamfund, der er ramt af krige og væbnede konflikter. Og vi skal blive bedre til at inddrage private virksomheder.”

Regeringen er på vej med en ny strategi, der netop samtænker de humanitære indsatser og det langsigtede udviklingssamarbejde, som er en af målsætningerne med FN-topmødet i Istanbul.

”Vi går fra bistandens historiske silo-tænkning til at tænke i synergi. Vi skal kunne garantere folks sikkerhed, skabe værdige rammer for deres liv, tilbyde børnene skolegang og de voksne beskæftigelsesmuligheder,” siger Kristian Jensen.

Ifølge udenrigsministeren handler det om, at gøre flygtninge og internt fordrevne bedre i stand til at klare sig selv og undgå, at værtssamfund bukker under fra presset, så flere flygtninge fortsætter med kurs mod Danmark og resten af Europa.

Ud af den danske bevilling på 95 millioner kroner går de 60 millioner kroner til Syrien, 25 millioner kroner til Yemen og 10 millioner kroner til Etiopien. Pengene kanaliseres gennem FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), FN’s befolkningsprogram (UNFPA), den Internationale Røde Kors Komité (ICRC), FN’s Fødevareprogram (WFP) og til et stort regeringsprogram i Etiopien for at hjælpe de mere end 10 millioner mennesker, der er blevet akut ramt af de seneste måneders tørke forårsaget af vejrfænomenet El Niño.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, poukja@um.dk, tlf: 41865975Seneste nyt

    Se alle