Spring til indhold

FN’s Torturkomité roser generelt Danmarks indsats til at modgå tortur

09.12.2015  18:36

FN’s Torturkomité har i dag offentliggjort sine anbefalinger til den danske regering vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af tortur. Anbefalingerne kommer efter at Danmark i midten af november 2015 blev eksamineret af komitéen.

"Jeg er selvfølgelig godt tilfreds med, at komitéen roser Danmarks indsats i kampen mod tortur. Kampen mod tortur er en dansk prioritet, og også noget jeg tog op under FN’s Generalforsamling i år, hvor vi sikrede øget international opbakning til Danmarks globale initiativ mod tortur.

Retten til at bestemme over sit eget liv og sin egen fremtid er i mine øjne en grundlæggende rettighed, og tortur er et fundamentalt angreb på netop denne ret. Der bliver gjort meget for at forebygge og bekæmpe tortur i Danmark, men det er altid godt at blive monitoreret, så vi sikrer en fortsat høj standard. Regeringen vil nu gennemgå anbefalingerne,” siger udenrigsminister Kristan Jensen.

Baggrund
Danmark indsendte i september 2014 sin seneste rapport til FN’s Torturkomité. I den forbindelse blev Danmark den 16.-17. november 2015 eksamineret af komitéen. En række ministerier samt Udlændingestyrelsen, Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Københavns Fængsler deltog i eksaminationen. Komitéen har nu offentliggjort anbefalingerne til den danske regering.

Torturkomitéen gav anbefalinger på en række retsområder for at sikre, at FN’s Torturkonvention efterleves fuldt ud. Komitéen fokuserer bl.a. på straffeloven, myndighedernes håndtering af asylansøgere samt reglerne for isolationsfængsling. Samtidig roste komitéen Danmark for vores ledende rolle internationalt i bekæmpelsen af tortur samt for de initiativer, som der tages nationalt for at forebygge og forhindre tortur, bl.a. gennem en styrkelse af Folketingets Ombudsmands monitorerende rolle på dette område.

FN’s Torturkomité har til opgave at undersøge staternes overholdelse af forpligtelserne i FN’s Torturkonvention. Konventionen, der er fra 1984, trådte i kraft i Danmark den 26. juni 1987. Konventionen har til formål at beskytte enhver mod tortur og indeholder en række forpligtelser for staterne i den forbindelse. Forbuddet mod tortur er absolut og kan derfor ikke fraviges uanset omstændighederne i øvrigt.

Den næste rapport skal indgives senest den 9. december 2019. Danmark skal dog allerede inden for det kommende år rapportere om udviklingen i forhold til 4 udvalgte anbefalinger.

Danmark lancerede sammen med Chile, Marokko, Ghana og Indonesien Convention against Torture Initiative (CTI) i 2014. Initiativet har en tiårig horisont og har til formål at opnå universel tilslutning til FN’s Torturkonvention og bidrage til en bedre gennemførelse af den i praksis. 32 lande har aktivt meddelt, at de støtter op om initiativet, herunder USA, Spanien og Montenegro under højniveauugen ved dette års Generalforsamling i FN.

For yderligere information:
Kontakt fuldmægtig Rasmus Nexø Jensen, telefon 3392 0402.

Læs komitéens anbefalinger her.

Læs Danmarks seneste rapport her.