Spring til indhold

105 mio. kroner til rohingya-flygtningekrisen i Myanmar

22.04.2018  06:14

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, styrker Danmarks indsats for at afhjælpe de humanitære konsekvenser af krisen i Myanmar, der har sendt over 671.000 statsløse rohingyaer på flugt til Bangladesh

 

Situationen i flygtningelejrene i Bangladesh er yderst kritisk for de rohingyaer, der siden august sidste år er blevet tvunget til at flygte.

Både flygtningelejrene i Bangladesh og de omkringliggende fattige lokalsamfund er ekstremt tæt befolkede, og blandt flygtningene er der akut brug for humanitær bistand. Det forventes samtidig, at den kommende monsun vil forværre den humanitære situation.

 

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, siger: ”I efteråret besøgte jeg Cox’s Bazar i Bangladesh og fik et førstehåndsindtryk af de forfærdelige menneskelige konsekvenser, som krisen har. Det gælder ikke mindst for de mange kvinder og piger i lejrene, der for manges vedkommende er dybt traumatiserede af deres oplevelser i Myanmar.”

 

FN har for nyligt udsendt en humanitær appel om støtte for i alt 951 mio. USD. til flygtningene samt til 300.000 fattige mennesker fra lokale værtssamfund i Bangladesh.

 

Ulla Tørnæs siger: ”Som situationen er i Myanmar på nuværende tidspunkt, så er vi nødt til at planlægge langsigtet i vores indsats. Danmark giver derfor bidrag, der både rummer et humanitært bidrag til at dække de akutte behov, og samtidig rummer en styrkelse af vores langsigtede landeprogram i Bangladesh, der skal styrke modstandsdygtigheden i lokale værtssamfund”

 

Også situationen i det nordlige Rakhine i Myanmar er fortsat kritisk. Omkring 120.000 rohingyaer skønnes at være internt fordrevet, og blandt de internationale organisationer er det kun Internationale Røde Kors Komité (ICRC) samt FN’s Verdensfødevareprogram, der har adgang til dette område.

 

Med den nye bevilling har Danmark samlet ydet 286 mio. kr. til humanitære indsatser og udviklingsarbejde i relation til flygtningekrisen siden august 2017.

 

Det nye danske bidrag på 105 millioner kroner er fordelt således: 20 mio. kr. til Den Internationale Røde Kors Kommités (ICRCs) indsatser i Myanmar, 15 mio. kr. til FN's Befolkningsfonds (UNFPAs) indsatser for rohingya-flygtninge i Bangladesh, 20 mio. kr. til FN’s Børnefonds (UNICEFs) humanitære indsatser for flygtninge og lokalsamfund i Bangladesh samt 55 mio. kr. til en udvidelse af Danmarks landeprogram i Bangladesh som bidrag til en indsats gennem FN’s udviklingsprogram, UNDP.

 

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs har annonceret Danmarks bidrag under et højniveaumøde om flygtningekrisen i Bangladesh. Mødet blev afholdt i margen af Verdensbankens forårsmøder i Washington.

 

For yderligere information kontakt presserådgiver Marie Dørup Olesen på tlf.: 6197 9020

Seneste nyt

    Se alle