Spring til indhold

Styrket indsats for tusinder af flygtninge og fordrevne i Afghanistan skal forhindre nye flygtningestrømme

02.01.2018  16:15

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs lancerer et nyt substantielt bidrag fra Danmark på 300 mio. kr. i perioden 2018-2020, der skal gå til en styrket nærområdeindsats i Afghanistan.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger:

”Der findes på verdensplan omkring 2,5 mio. afghanske flygtninge. Mange flygtninge er i de seneste år begyndt at vende tilbage til Afghanistan fra særligt nabolandene. Samtidig er situationen i landet fortsat vanskelig. Alene i år har omkring 400.000 afghanere måtte flygte fra deres hjem til mere sikre områder af landet. Det lægger et enormt pres på stabiliteten i disse områder. Her vil det danske nærområdeprogram gøre en forskel. Programmet skal hjælpe de mange sårbare internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge, som er en udfordring for det afghanske samfunds stabilitet. Det handler om at styrke mulighederne for at levere basale sociale ydelser og et stabilt levegrundlag både for dem, der er vendt hjem, og de mange lokalsamfund, der modtager dem. Med nærområdeprogrammet yder vi en ambitiøs indsats for at hjælpe sårbare mennesker, der hvor de er. Det synes jeg er vigtigt.”

Intern fordrivelse og tilbagevendte flygtninge har skabt store udfordringer i Afghanistan gennem mange år. Omtrent 400.000 mennesker har måtte flygte fra deres hjem alene i 2017, og ifølge FN er der nu omkring 1,7 millioner internt fordrevne i Afghanistan. Derudover vendte næsten en million afghanere hjem fra nabolandene Iran og Pakistan i 2016. Denne tendens er fortsat i år, hvor indtil videre ca. 550.000 er vendt tilbage.

Nærområdeprogrammet vil konkret understøtte, at sårbare internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge får et stabilt og tilstrækkeligt livsgrundlag, bl.a. et trygt sted at bo, indtægtsmuligheder og bedre sociale serviceydelser såsom bæredygtig vandforsyning. Dette gøres gennem regeringsprojektet Citizens’ Charter Afghanistan Project, hvor det danske bidrag bl.a. skal sikre at internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge inkluderes i lokalsamfundene. Derudover støttes FN organisationen Habitats indsats for at skabe et velfungerende system for tildeling af land samt konstruktion af huse til internt fordrevne og tilbagevendte flygtninge i byområder. Yderligere støttes NGO’erne DACAAR, Norsk Flygtningehjælp samt Red Barnet i deres arbejde på at yde såvel kortsigtet humanitær støtte, som mere langsigtet etablering af bæredygtige livsgrundlag i de lokalsamfund, som er påvirkede af den afghanske fordrivelseskrise.

Fakta
I nærområdeprogrammet indgår tre overordnede indsatser:
1) Regeringsprojektet Citizens’ Charter Afghanistan Project, som samlet modtager 90 mio. kr. over den treårige programperiode. Der er fokus på lokal regeringsførelse, infrastruktur og basale serviceydelser.
2) Støtte til UN Habitat med samlet 65 mio. kr. over den treårige programperiode.
3) Støtte til NGO’erne DACAAR, Norsk Flygtningehjælp samt Red Barnet på samlet 140 mio. kr. over den treårige programperiode. Endelig er der afsat 5 mio. kr. til teknisk assistance, programstøtte mv.