Spring til indhold

Invitation til arrangement vedr. grøn handelsliberalisering den 7. december

27.11.2015  13:45

Den danske regering, dansk erhvervsliv og danske organisationer har været stærkt engagerede i forhandlingerne om liberalisering af handel med grønne varer – både ud fra grønne hensyn og for at understøtte grøn vækst og beskæftigelse gennem mere frihandel.

Forhandlingerne bevæger sig nu ind i den sidste fase, og det fortsat forhåbningen at rammerne for en aftale vil være på plads forud for WTO’s 10. ministerkonference i Nairobi til december. På den baggrund inviteres interesserede til at deltage i en tema-drøftelse om grøn handelsliberalisering den 7. december fra kl. 11-12 med følgende program:

 1. Status og perspektiver for forhandlingerne om en aftale vedr. liberalisering af handel med grønne varer ved Udenrigsministeriet.
 2. Præsentation af udredningen af effekterne af grøn handelsliberalisering for de mindst udviklede lande ved Michael Friis Jensen og Kenneth Baltzer, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved  Københavns Universitet. Præsentationen vil blandt andet komme omkring:
  • Hvilke effekter kan aftalen forventes at få for de mindst udviklede lande.
  • Hvilke interesser er på spil for de mindst udviklede lande ift. grøn handelsliberalisering
  • Hvordan kan de mindst udviklede lande få gavn af grøn handelsliberalisering
  • Aftalen i lyset af ambitionen om politikkohærens mellem EU's handelspolitik og udviklingspolitik

  Arrangementet vil finde sted i Udenrigsministeriers mødelokale M3. Tilmelding skal ske til hpastud@um.dk senest den 3. december af hensyn til adgang til mødelokalet.

  Baggrund om aftalen
  Siden juli 2014 har 17 WTO-medlemmer, herunder bl.a. EU, USA og Kina, forhandlet om en aftale om liberalisering af handlen med grønne varer – ”Environmental Goods Agreement” (EGA). Formålet er at fjerne told og handelshindringer på grønne varer til gavn for klima, miljø, grøn vækst samt beskæftigelse. Der forhandles bl.a. om produkter relateret til vedvarende energi (fx vindenergi), energieffektivisering (fx varmepumper, termostater mv.), luft- og vandrensning, affaldshåndtering, kontrol af luftforurening samt miljømæssigt bæredygtige varer.

  Det er fortsat forhåbningen, at rammerne for en aftale, herunder en endelig produktliste, vil være på plads forud for WTO’s 10. ministerkonference i Nairobi til december. Sidste forhandlingsrunde finder sted i slutningen af november og starten af december.