Spring til indhold

Deloitte-analyses anbefalinger i tråd med politiske tiltag på fiskeriområdet

05.01.2018  10:59
Som led i opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri af 16. august 2017 igangsatte fiskeriminister Karen Ellemann en ekstern analyse af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens administration af kvotekoncentrationen i dansk erhvervsfiskeri. Analysen, der er foretaget af revisionsselskabet Deloitte, er nu færdiggjort.

Analysen belyser en række af de kritikpunkter, som Rigsrevisionen gjorde opmærksom på, og som der efterfølgende er igangsat et omfattende arbejde for at få rettet op på.

“Jeg er meget tilfreds med, at vi med den brede politiske aftale fra november 2017 allerede har adresseret en lang række af de kritikpunkter som Deloitte-analysen belyser. Det gælder blandt andet styrket kontrol og skærpede sanktioner”, udtaler Karen Ellemann. 

Analysens opdrag har været at belyse administrationen af kvotekoncentrationen og identificere fejl og mangler i systemet. På den baggrund kommer analysen med en række anbefalinger til, hvordan administrationen kan forbedres, for eksempel i forhold til mere gennemsigtighed og bedre kontrol.

”Arbejdet med at skabe en bedre administration på fiskeriområdet er allerede godt i gang. Deloittes analyse er et væsentligt bidrag til dette arbejde, og jeg ser frem til at arbejde videre med de ideer og forslag, som Deloitte er kommet med”, siger Karen Ellemann.

Læs hele analysen her

Bilag 1 (pdf)

Bilag 2 (pdf)

Bilag 3 (pdf)

 

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Anna Munck, e-mail: annmun@um.dk, tlf: 61979033