Spring til indhold

Fiskeriaftale med Norge sikrer forbedrede vilkår for dansk fiskeri

01.12.2017  11:38
EU og Norge har fredag aften indgået en aftale om fiskerierne i Nordsøen og Skagerrak for 2018. Dermed kan danske fiskere fortsætte de vigtige fiskerier i hele Nordsøen og Skagerrak – både i EU og norske farvande efter nytår.

Med aftalen øges kvoterne for næsten alle de fælles bestande, der aftales mellem EU og Norge. Det sker blandt andet fordi fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak har været inde i en god udvikling de senere år.  Samtidig sikres en forvaltning i overensstemmelse med målene i den fælles fiskeripolitik om bæredygtigt fiskeri af de pågældende bestande.

Samtidig sker der som følge af den landingsforpligtelse der indføres for nogle arter i 2018, en opjustering af kvoterne svarende til det beregnede gennemsnitlige udsmid i 2015 og 2016. Landingsforpligtelsen indebærer samtidig, at fiskerne skal tage alle de fisk, de fanger af de omfattede arter, med i land.

Fiskeriminister Karen Ellemann udtaler:

”Det er glædeligt, at vi flere år i træk har set en positiv udvikling i de fleste af de fælles bestande med Norge. Det understreger vigtigheden af det gode samarbejde mellem EU og Norge om forvaltningen af disse bestande”.

Kvoten for torsk i Skagerrak stiger i 2018 med 39 %, torsk i Nordsøen stiger med 10 %, kuller stiger med 24 % i både Nordsøen og Skagerrak, hvilling i Nordsøen stiger med 38 % og kvoten for konsumsild i Nordsøen stiger 25 %.

Som led i aftalen udveksler parterne også fiskerimuligheder for en række bestande i Nordsøen. Danske fiskere får således i 2018 blandt andet øgede fiskerimuligheder på havtaske i norsk farvand, hvilket blandt andet sker som følge af en positiv udvikling i bestanden. Desuden får danske fiskere øgede fiskerimuligheder for kvoten for ”andre arter” i norsk zone i Nordsøen.

Det glæder mig, at danske fiskere får ekstra fiskerimuligheder i norsk farvand, særligt hilser jeg stigningen på den vigtige kvote af havtaske velkommen. Dermed er der skabt et godt grundlag for en række danske fiskere i 2018,” siger Karen Ellemann.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Anna Munck, Udenrigsministeriet, mail: annmun@um.dk, tlf. 61 97 90 33

Baggrund:
Faglige spørgsmål kan rettes til Bent Pallisgaard Christensen, Udenrigsministeriet, tlf. 72185852.