Spring til indhold

Evaluering af Danmarks Naboskabsprogram

02.03.2017  15:29
Under det overordnede formål at bidrage til et fredeligt og stabilt Europa har Danmark siden 2004 ydet bistand til en række østeuropæiske nabolande gennem Naboskabsprogrammet.

En ny evaluering af Naboskabsprogrammet for perioden fra 2008 til 2015 viser, at programmet har opnået betydelige resultater og fortsat er relevant.

Med en lang række konkrete projekter – som f.eks. indsatser mod international menneskehandel, styrkelse af Albaniens ombudsmand og adgang til retshjælp i Ukraine – har Danmark bidraget til at styrke menneskerettigheder og demokrati. Og gennem støtte til bedre landbrugsproduktion og værdikæder har Danmark bidraget til omstillingen af den østeuropæiske landbrugssektor.

Evalueringen finder dog, at med en mere sammenhængende og fokuseret indsats kunne Danmark være nået endnu længere for de ca. 200 millioner kr. der årligt er ydet i bistand til de syv lande i Naboskabsprogrammet (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Ukraine, Hviderusland, Moldova og Georgien).

Evalueringen anbefaler blandt andet, at indsatser fremover bør planlægges ud fra klare strategiske målsætninger for hvert partnerland for at opnå bedre effekt af en længerevarende og fokuseret indsats, og Naboskabsprogrammet bør indgå mere aktivt som led i det økonomiske diplomati og fremme tiltag der øger involveringen af specifikke danske kompetencer.

Udenrigsministeriet har allerede nu taget de første skridt i formuleringen af en ny femårig strategisk ramme for Naboskabsprogrammet for perioden fra 2017 til 2021, hvor evalueringens konklusioner og anbefalinger i høj grad vil blive indarbejdet.

Fremadrettet vil Naboskabsprogrammet udelukkende fokusere på Ukraine og Georgien og på større programmer inden for to overordnede målsætninger: 1) fremme af menneskerettigheder og demokrati og 2) styrkelse af bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. Implementering af reformer samt et aktivt engagement i økonomisk diplomati, herunder fremme af danske kommercielle interesser, vil ligeledes være del af det nye program.

For yderligere information kontakt:
Lars Christian Oxe, Evalueringskontoret, tlf. 33 92 10 85 eller laroxe@um.dk