Spring til indhold

Danidas årsberetning kommer i ny form og med nye muligheder

04.07.2016  15:58
Konkrete eksempler på Danmarks udviklingssamarbejde og de skabte resultater vil fremover løbende blive bragt på Udenrigsministeriets hjemmeside og Danida Facebook. Tabeller og grafer for årets udvikling kan fortsat findes i den forbedrede udgave af databasen Open Aid

Udenrigsministeriet har siden begyndelsen af 1960'erne udgivet en årsberetning om anvendelsen af dansk udviklingsbistand. "Danidas årsberetning - Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde" hed den årlige publikation, der indtil 2009 udkom som en trykt bog og de seneste år er udkommet i elektronisk form.

Indholdet i Danidas årsberetning har fra starten for over 50 år siden omfattet en række tabeller, der viser udviklingsbistandens fordeling, og hvor man f.eks. kan se i hvilke lande, udviklingssamarbejdet har været størst, hvor meget der gives til FN-organisationer eller hvor der er givet bistand til udvikling inden for erhvervssektoren.
Den anden del af beretningen har været en række beskrivelser/cases der konkret viser eksempler på udviklingssamarbejdet.
Fremover vil disse konkrete eksempler løbende blive offentliggjort på Udenrigsministeriets forskellige kommunikationsplatforme: Danida.dk, Danida Facebook m.m. Det bliver således i løbet af året muligt at få indsigt i helt opdaterede eksempler på Danmarks udviklingssamarbejde og de opnåede resultater.

Omlægningen af den trykte årsberetning er sket samtidig med, at Udenrigsministeriet har taget det såkaldte Open Aid i brug og gjort det tilgængeligt på www.danida.dk. Open Aid er en åben database, hvor borgere, politikere, journalister og andre interesserede kan se, hvad pengene bruges til og i hvilke lande og regioner dansk bistand anvendes.

I Open Aid kan man dykke ned i detaljeret information om dansk-støttede programmer og projekter, Man kan også fortsat finde de overordnede årsberetnings-tabeller om bistandens anvendelse og fordeling. Tabellerne kan sammenlignes år for år, så det er muligt for brugeren at sammenligne udviklingen f.eks. i prioritetslande, prioriterede sektorer over en årrække eller omfanget af bistanden der anvendes til modtagelse af flygtninge.

Også den såkaldte "Bistandskrone" videreføres. Det er her, man i en overskuelig form kan få et overblik over anvendelsen af dansk udviklingsbistand.

Open Aid opdateres løbende. Dvs. at der vises et øjebliksbillede, så man altid har mulighed for at holde sig opdateret om, hvordan dansk udviklingsbistand anvendes.
Beskrivelserne af programmer og projekter er overvejende på engelsk, men tabeller, navigation og overskrifter på Open Aid, foreligger både på dansk og engelsk, så brugeren selv vælger sprog-version.

Yderligere information:
Journalist Bo Simonsen, Public Diplomacy, Kommunikation og Presse. Tlf. 33 92 19 19