Spring til indhold

Udenrigsministeriets årsrapport for 2015

10.03.2016  09:31

Udenrigsministeriets årsrapport for 2015 er netop offentliggjort.

Formålet med årsrapporten er at informere om Udenrigsministeriets faglige og økonomiske resultater. Det sker ved rapportering på opfyldelsen af ministeriets strategiske mål og ved fremlæggelse af de regnskabsmæssige nøgletal. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens vejledning om statslige institutioners udarbejdelse af årsrapport.

Samlet viser opgørelsen en tilfredsstillende målopfyldelse inden for de i alt ni strategiske mål, som har været opstillet for Udenrigsministeriet i 2015.

Læs Udenrigsministeriets årsrapport 2015 her.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer til årsrapporten kan sendes til Udenrigsministeriets Økonomikontor på oko@um.dk