Spring til indhold

Flygtningekrise kalder på ekstraordinære løsninger

03.12.2015  13:27
Flygtningekrisen betyder flere udgifter til modtagelse af asylansøgere i Danmark og til indsatsen i nærområderne. En stor del af udgifterne dækkes af udviklingsbistanden.

Flygtningekrisen betyder flere udgifter til modtagelse af asylansøgere i Danmark og til indsatsen i nærområderne. En stor del af udgifterne dækkes af udviklingsbistanden. 

Udenrigsminister Kristian Jensen siger: 

”Det er en akut og helt ekstraordinær situation med mange millioner flygtninge. Derfor må vi omprioritere i udviklingsbistanden for at modtage og huse asylansøgere i Danmark. Samtidig afsætter vi også flere penge til indsatsen i nærområderne, hvor vi ikke mindst hjælper de mange millioner flygtninge fra konflikten i Syrien."

Udgifterne til asylansøgere i Danmark, indkvartering, forplejning mv., stiger med godt 1,5 milliarder kroner i forhold til det beløb, der var afsat i det oprindelige forslag til finansloven for 2016. 

Dertil kommer Danmarks bidrag til EU’s ekstraordinære tiltag som følge af flygtninge- og migrantsituationen i blandt andet Syriens nærområder på 285,4 millioner kroner.

Den samlede omprioritering på 1,8 milliard kroner findes ved at nedjustere i Danmarks bistandsprogrammer og støtten til internationale organisationer med godt én milliard kroner. 

Resten af merudgifterne på 761,2 millioner kroner er afsat som en negativ budgetregulering, og skal findes i løbet af året. 

Beløbets præcise størrelse kan ændre sig i løbet af året afhængig af antallet af asylansøgere og udgifterne forbundet hermed. 

Vedlagt fakta-ark over omprioritering af udviklingsbistanden i 2016.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975