Spring til indhold

Behov for at de nordiske lande skubber på for globale løsninger

02.11.2016  08:00
Udenrigsminister Kristian Jensen mødes i dag med sine nordiske udenrigsminister- og handelsministerkollegaer. Møderne finder sted i forbindelse med Nordisk Råds 68. session i København.

”Norden skal stå sammen for at fremme sikkerhed – ikke mindst i vores egen del af verden, i Østersø-regionen. De nordiske lande kan bidrage med meget i verden i kraft af vores engagement, fælles værdier og samfundsmodeller. Det er en blød magt, vi skal bruge endnu mere effektivt til at bidrage til løsninger på de store globale udfordringer her i 2016.

Norden påtager sig også et stort ansvar i den globale koalition mod ISIL. Vi støtter den irakiske regering militært og i den vigtige stabilisering af byen Mosul samt Irak generelt. Sammen skal de nordiske lande også arbejde for en politisk løsning på konflikten i Syrien, og vi støtter fuldt ud op om svenske de Misturas forsøg på at finde en politisk løsning på Syrienkonflikten i FN-regi.

Alle de nordiske lande er også signifikante bidragydere til at afhjælpe de alt for omfattende humanitære konsekvenser af konflikterne i Syrien og Irak. Danmark har ydet 1,6 milliard i humanitær assistance siden Syrien-konfliktens start, og der er netop afsat 50 millioner kroner til danske NGO’ers indsats i og omkring Mosul.

Det er også vigtigt for mig, at vi klart gør opmærksom på fordelene ved frihandel for Nordens borgere. Der er så mange myter og usandheder, og jeg håber at kunne samle de kræfter, der taler for fordelene ved frihandel – mere vækst, flere jobs og fredeligere samarbejde”, siger Kristian Jensen.

Baggrund
Udenrigsministeren deltager den 2. november 2016 i Nordisk Råds 68. session, som afholdes i København. Sessionen finder sted på Christiansborg og er årets begivenhed i det nordiske samarbejde.

Nordisk Råd er det formelle nordiske parlamentarikersamarbejde. I marginen af sessionen holdes møder mellem statsministrene og de nordiske samarbejdsministre samt en række fagministre – herunder også udenrigsministrene, handelsministrene, kulturministrene, undervisningsministrene og miljø-/energiministrene. Der afholdes også en lang række side-events.

De fem nordiske udenrigsministre afholder pressemøde i Landstingssalen kl. 11.30.

For yderligere kontakt:
Lars Peter Levy, presserådgiver, tlf.: 4190 4124