Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

21.02.2017  10:42
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde onsdag den 22. februar 2017 kl. 13.00.

Fra regeringen deltager statsministeren. Følgende emne er på dagsordenen:

1. Afrapportering fra uformelt møde i Det Europæiske Råd og uformelt EU27-topmøde den 3. februar 2017