Spring til indhold

Danida Market Development Partnerships Lancering af 2017 ansøgningsrunde

30.05.2017  18:45

60 mio. kr. til fremme af markedsdrevet økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande

Danida Market Development Partnerships bidrager til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Med fokus på SDG 8 er hovedformålet at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerskabsprogrammet nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor.

Udgangspunktet for et partnerskabsprojekt er en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder. Forretningsidéen skal understøtte udviklingssigtet. Der gives støtte til at kombinere viden og ressourcer fra flere aktører med det formål at sikre mere vidtrækkende udviklingsresultater. Programmet fremmer derfor brede partnerskaber mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og andre ikke-kommercielle partnere.

Der er i 2017 afsat 60 mio. kr., som forventes udmøntet i støtte til 6-8 partnerskaber.
Ansøgningsfrist er 15. september 2017. For yderligere information og ansøgningsproces se her.
Der afholdes informationsmøder i København, Ålborg og Aarhus i uge 25. Tidspunkt og sted for de enkelte møder følger.

Spørgsmål kan rettes til Udenrigsministeriets kontor for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv (VBE@um.dk)Seneste nyt

    Se alle