Spring til indhold

Jævn udvikling i vareeksporten i januar

10.03.2016  14:00
Nogenlunde jævn udvikling i vareeksporten i januar 2016. Især USA og Kina trækker eksporten frem.

I januar 2016 faldt vareeksporten 2,0 pct. i forhold til december 2015 eksklusive værdien af ener-givarer, skibe og fly fremgår det af de seneste sæsonkorrigerede tal for udenrigshandelen, som Danmarks Statistik i dag har offentliggjort. Opgjort på samme måde er vareeksporten steget 2,0 pct. i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud. Den samlede vareeksport, dvs. inklusive energivarer, skibe og fly faldt i januar 2,1 pct. i forhold til december, mens væksten i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud var 0,5 pct.

 Cheføkonom i Udenrigsministeriet, Jacob Warburg, siger:

”Vareeksporten udvikler sig nogenlunde jævnt i øjeblikket. Årsstigningstakten for den samlede vareeksport er 1,6 pct., men eksklusive brændsel, skibe og fly er årsstigningstakt 3,6 pct., da især brændsel trækker ned. Væksten de seneste tre måneder på 2,0 pct. skyldes især øget afsætning af lægemidler, forarbejdede varer og maskiner, men også fødevarer har været i vækst. Baggrunden for svagere vækst i den samlede vareeksport er et lavere provenu fra eksporten af energivarer.

Set over de seneste tre måneder er det især eksporten til Norge og Sverige, som har trukket væksten. Også ek-sporten til Storbritannien er vokset i de seneste tre måneder, men denne vækst skyldes i høj grad et lavt niveau i de forudgående tre måneder. På årsbasis er det fortsat USA, Kina og til dels Nederlandene, som trækker dansk vareeksport frem, mens der har været faldende afsætning til især Storbritannien, Rusland og Tyskland.”

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg, på tlf. 25267569 eller jacwar@um.dk