Spring til indhold

Kristian Jensen har besøgt Afghanistan i dag

14.07.2016  18:59

”Der var to formål med mit besøg i Afghanistan. For det første at møde de danske udsendte og takke dem for deres indsats og få deres førstehåndsindtryk af situationen i Afghanistan. Det er klart, at Afghanistan har store udfordringer og det internationale samfund skal støtte Afghanistan. Danmark er med i front og har forlænget vores støtte til sikkerhedsstyrkerne og styrket den militære indsats. Danmark og vores partnere støtter aktivt Afghanistans kamp mod ekstremisme og terror.
 
For det andet drøftede jeg, hvordan Danmark kan støtte den afghanske regerings engagerede, men svære arbejde med at skabe bedre livsbetingelser for den hårdt prøvede afghanske befolkning. Der er sket fremskridt når det gælder økonomi, skolegang og sundhed, men Afghanistan er fortsat en skrøbelig stat med massive udfordringer. Det er også i vores interesse at hjælpe Afghanistan – for vores egen sikkerhed og for at modgå migrationsstrømme mod Europa.
Jeg tog blandt andet vores uddannelsesstøtte, korruption og tilbagetagelse af afviste afghanske asylansøgere op med præsident Ghani og andre ministre. Ghani bekræftede, at Afghanistan vil leve op til deres forpligtelser på tilbagetagelse og det går fremad med det konkrete samarbejde. Korruption er Ghani, undervisningsministeren og regeringen meget opmærksomme på, men der skal gøres mere ved det", siger Kristian Jensen.
 
 
Baggrund
Regeringen har besluttet at forlænge støtten til de afghanske sikkerhedsstyrker på 100 millioner kroner til og med 2020. Derudover øges bidraget til NATO’s Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan fra omkring 90 soldater til 100 i løbet af 2016.
 
Danmarks udviklingspolitiske indsats i Afghanistan er tilrettelagt inden for landeprogrammet for 2015-17. Det har tre tematiske hovedområder: 1) Regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder, 2) Uddannelse og 3) Vækst og beskæftigelse. Desuden ydes humanitær støtte på ca. 150 mio. DKK om året.
 
Asien-Europa (ASEM) topmødet finder sted i Mongoliets hovedstad Ulan Bator den 15. – 16. juli 2016. I alt 51 lande samt EU og ASEAN deltager i topmødet, som samtidig markerer 20-året for samarbejdet. Under topmødet vil Kristian Jensen sætte fokus på samarbejde mellem Danmark, Europa og Asien om unge, digitalisering, uddannelse, smart cities, samt aktuelle emner.
 
For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124.