Spring til indhold

De arktiske stater vedtager fælleserklæring for at fejre Arktisk Råds 20 års jubilæum

19.09.2016  13:54

For 20 år siden blev Arktisk Råd etableret ved vedtagelsen af Ottawa-erklæringen. For at markere dette vedtog de arktiske udenrigsministre i dag fælleserklæringen: ”The Arctic Council: A Forum for Peace and Cooperation”. Erklæringen kan hentes her, og der kan læses mere på Arktisk Råds website.
 
Arktisk Råd blev etableret som et højniveau mellemstatsligt forum mhp. at fremme samarbejde, koordination og interaktion mellem de arktiske stater med aktiv involvering af de oprindelige folk og øvrige indbyggere i Arktis.

Arktisk Råd er og har de seneste 20 år været det primære forum for arktisk samarbejde og har leveret gode konkrete resultater gennem årene. Derudover bidrager det til, at Arktis forbliver en fredelig region kendetegnet af konstruktivt samarbejde mellem de arktiske stater. Dette er et vigtigt udgangspunkt for udvikling i region præget af store afstande, lav befolkningstæthed og barsk natur.
 
Samarbejdet i og omkring Arktis har i regi af Arktisk Råd resulteret i flere konkrete resultater. Det er centralt, at de arktiske stater leverer konkrete resultater som svar på udfordringer, som vi står overfor i Arktis. Arktisk Råd har vist, at det er leveringsdygtigt. For eksempel vedtog rådet i 2011 en juridisk bindende aftale om søredning og i 2013 en aftale om oliespild. For tiden arbejder rådet på en bindende aftale om forskningssamarbejde. Herudover er Kongeriget aktivt engageret i arbejdet om telekommunikationsinfrastruktur og satellitter i Arktis, hvor der er et stort potentiale.
 
USA har formandskabet i Arktisk Råd fra april 2015 til maj 2017. I 2017 afholdes det amerikanske formandsskabs afsluttende udenrigsministermøde i Alaska, USA. Her overdrages formandsskabet til Finland, som har det indtil 2019.
 
Danmark, Færøerne og Grønland arbejder tæt sammen om den arktiske dagsorden med en fælles strategi: Kongerigets Danmarks strategi for Arktis 2011-2020.