Spring til indhold

Første brik i en samlet handlingsplan mod kvotekoncentration er faldet på plads

05.10.2017  17:39
Første konkrete skridt i indsatsen for at begrænse kvotekoncentration og sikre en gennemsigtig regulering af fiskekvoterne er nu taget.

Fiskeriminister Karen Ellemann har fremsat forslag om ændring af fiskeriloven, så den fulde ejerkreds af erhvervsfiskeselskaber fremover skal oplyses. Lovændringen skal sikre, at koncentrationen af fiskekvoter i det danske fiskeri oplyses, og at reglerne ikke kan omgås i det skjulte. Lovændringen vil således bidrage til, at fiskekvoter ikke samles på for få hænder.

”Lovforslaget er et godt første skridt til at sikre, at fiskekvoterne ikke bliver koncentreret på for få hænder. Fremadrettet vil det ikke længere være muligt at gemme sig bag kreative virksomhedskonstruktioner og på den måde eje eller have udbytte af flere kvoter end lofterne tillader. Det er en vigtig første brik, der nu falder på plads og skal hjælpe til at sikre, at fremover så betyder et loft altså et loft” udtaler Karen Ellemann.

Efter gældende lovgivning stilles der allerede krav om indsendelse af oplysninger vedrørende 2/3 af ejerkredsen i et erhvervsfiskerselskab, idet mindst 2/3 af ejerne efter gældende regler skal være erhvervsfiskere med A-status. Med de nye regler stilles der krav om, at erhvervsfiskerselskaber tillige skal give oplysning om ejerkredsen for den sidste tredjedel af selskabet, herunder om bagvedliggende ejerskab af såvel selskaber som personer.

Karen Ellemann udtaler ”Fremadrettet kan vi med lovændringen sikre, at der skabes 100 % gennemsigtighed af ejerskabet i erhvervsfiskerselskaber, herunder også eventuelle bagvedliggende selskaber. Dermed får vi fuld klarhed over, hvem der er medejer af de kvoter, der ligger i selskaberne. Det mener jeg kun er ret og rimeligt”
Et af kritikpunkterne fra Rigsrevisionen har været, at det har været muligt at omgå de fastlagte lofter for, hvor mange fiskekvoter, man må eje. Lovændringen, der udmøntes som en del af fiskeripakken, der har tilslutning fra alle Folketingets partier, drejer sig i høj grad om at løse denne problemstilling.

Der forhandles i øjeblikket desuden om en samlet handlingsplan til at mindske kvotekoncentrationen i dansk fiskeri. Siden Rigsrevisionen offentliggjorde sin beretning i august i år har alle Folketingets partier mødtes på løbende møder i Udenrigsministeriet.

”Jeg vil gerne kvittere for den konstruktive indstilling, som alle partierne udviser i de svære forhandlinger om en handlingsplan mod kvotekoncentration. Vi er i den grad trukket i arbejdstøjet og jeg oplever, at vi har et rigtig godt forhandlingsklima” siger fiskeriminister Karen Ellemann.

Forhandlingerne fortsætter når fiskeriordførerne mødes med ministeren i Udenrigsministeriet igen d. 12. oktober.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Anna Munck e-mail: annmun@um.dk, tlf.: 61 97 90 33Seneste nyt

    Se alle