Spring til indhold

Flere private penge til klimaet

07.12.2015  22:00
De nordiske lande fremlægger tirsdag en fælles erklæring under COP21 i Paris om at fremme private klimainvesteringer i ulande. Bag erklæringen står de nordiske lande og pensionskasserne, PKA, PBU, ATP og PensionDanmark, IFU, EKF foruden Udenrigsministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Privat kapital skal medvirke til at bremse den globale opvarmning. Danmark og de øvrige nordiske lande vil fremme private klimainvesteringer i ulande ved at støtte private investeringer. Det fremgår af en fælles nordisk erklæring, som bliver offentliggjort den 8. december i Paris i forbindelse med COP21.

Bag erklæringen står de nordiske lande og pensionskasserne, PKA, PBU, ATP og PensionDanmark, IFU, EKF foruden Udenrigsministeriet, Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

”Vi har brug for private investeringer for at kunne bremse den globale opvarmning. Den private sektors engagement og finansiering er altafgørende,” siger udenrigsminister Kristian Jensen, der i dag ankommer til klimakonferencen i Paris.

Pensionskasser og andre investorer råder over store milliardbeløb, som de er parate til at investere.

”Men private investeringer er naturligvis ikke ren godgørenhed. Investorer skal naturligvis have et afkast af deres investering. Potentialet er til stede, men risikoen og uigennemskueligheden kan holde investorer tilbage. Her kan vi gøre en positiv forskel ved at skabe større gennemskuelighed og nedsætte risikoen for investorerne,” siger Kristian Jensen.

I den fælles nordiske erklæring fremgår det, at man vil fremme:

  • gode, stabile og forudsigelige investeringsvilkår for private kommercielle klimainvesteringer
  • instrumenter, der kan mindske investorers risiko som f.eks. Klimainvesteringsfonden, garantier mv.
  • tilgængelighed af investeringsprojekter: ”bankable projekter”, der udviklet til et stadie, hvor investorer er klar til at investere.

Danmark er gået foran internationalt med Klimainvesteringsfonden, der har 1,3 milliarder kroner fra pensionskasser (PKA, PensionDanmark og PBU), IFU og udviklingsbistanden. Pensionskasserne har lagt hovedparten af finansieringen. Fonden investerer i klimaindsatser i udviklingslandene, for eksempel i  vedvarende energiproduktion.

Som noget nyt planlægger regeringen i 2016 en facilitet finansieret af klimapuljen, der kan støtte udvikling af projekter – for eksempel større vedvarende energiprojekter, som efterfølgende kan finansieres af for eksempel Klimainvesteringsfonden. Disse indsatser kan samtidig medvirke til både at øge markedet for dansk eksport af varer og tjenester og øge mulighederne for at investere danske pensionsformuer i projekter med gode afkast i udviklingslande.

Se statement fra de nordiske lande og de private investorer

For yderligere oplysninger kontakt:
Christopher Arzrouni, særlig rådgiver, tlf: 61979055
eller Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975