Spring til indhold

Vareeksporten steg 2,2 pct. i juni 2020. Årsstigningstakten faldt til 3,5 pct.

10.08.2020  11:10
I juni 2020 steg vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 2,2 pct. i forhold til maj, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 3,5 pct. fra forrige måneds årsvækst på 3,9 pct. Faldet de seneste tre måneder har været 6,9 pct. i forhold til tre måneder forud og år-til-dato er vareeksporten faldet 1,4 pct.

Stigning i vareeksporten i juni sker oven på en vækst i maj på 3,3 pct. og blev trukket især af Ki-na, Norge og Tyskland. I første halvår 2020 er vareeksporten af alle kategorier faldet, bortset fra kemikalier og lægemidler, som er steget 4,2 pct. Faldet i vareeksporten i første halvår har været mest udpræget til Storbritannien med 26 pct. samt til Tyskland og Frankrig med hver 12 pct. Omvendt har der været øget afsætning til især Nederlandene, som også fungerer som transit til andre lande, med 27 pct. og en mindre stigning til USA. 

 

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk.