Spring til indhold

Danmark støtter helt ny tech-drevet indsats til det humanitære arbejde

28.11.2017  08:30
Udviklingsminister Ulla Tørnæs giver ekstraordinær bevilling til Dansk Flygtningehjælp, så de i samarbejde med IBM kan udvikle en innovativ model, der vil kunne fungere som analyseredskab og har potentiale til at ville kunne forudsige migrations- og flygtningestrømme.

Modellen skal kunne understøtte bedre planlægning af det humanitære arbejde. Projektet indgår som led i det fokus på teknologi og digitalisering, som regeringen med sit nye TechPlomacy-initiativ har gjort til en strategisk prioritet i Danmarks internationale engagement.

Udviklingsminister, Ulla Tørnæs siger i forbindelse med bevillingen:

”Det glæder mig meget, at vi ved hjælp af ny innovativ teknologi kan styrke det humanitære arbejde. Modellen kan forhåbentlig blive et meget konkret eksempel innovativ teknologi, da den kan sikre bedre information til os og vore partnere og dermed bidrage til mere proaktiv humanitære indsatser. Der er ingen tvivl om, at TechVelopment har et stort potentiale i udviklingssamarbejdet.”

Bevillingen er på 2,5 millioner kroner og vil give Dansk Flygtningehjælp mulighed for at udvikle og teste en ny datamodel i samarbejde med IBM. Datamodellen vil blive gjort tilgængelig som open source, så beslutningstagere, humanitære organisationer, FN m.fl. kan trække data og analyser, som kan anvendes til at udvikle mere proaktive indsatser, som bl.a. kan være med til at udvikle mere målrettede indsatser, både af forebyggende art og som led i eks. humanitære indsatser.

Projektet indgår som led i det fokus på teknologi og digitalisering, som regeringen med sit nye TechPlomacy-initiativ har gjort til en strategisk prioritet i Danmarks internationale engagement på tværs af både udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik og sektorpolitik.

Udenrigsminister, Anders Samuelsen siger:

”Projektet er et super godt eksempel på et initiativ, der søger at adressere nogle af de store internationale problemstillinger på en ny og innovativ måde. Teknologiudviklingen rummer både udfordringer og risici, men også helt nye og spændende muligheder, som Danmark og danske organisationer er rigtig godt placeret til at gribe. Netop derfor passer projektet godt med vores fokus på teknologi og digitalisering, som vi med TechPlomacy-initiativet har gjort til en prioritet i Danmarks internationale engagement. Vi har fra dansk side taget teten med udnævnelsen af Verdens første tech-ambassadør og kan dermed være med til at sætte nogle dagsordener på en helt ny måde.”

Baggrund
Det konkrete projekt er i tråd med den udviklingspolitiske og humanitære strategis prioritering af en bredspektret international migrationsindsats, som fremmer nye, innovative tilgange. Samtidig ligger det helt på linje med regeringens TechPlomacy-initiativ, der indgår som en ny hovedprioritet i regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, som blev lanceret tidligere i år.

Dansk Flygtningehjælp (DRC) har indgået et samarbejde med IBM om at udarbejde og teste et analyseredskab, Predictive Modelling of Mixed Migration Flows, som med afsæt i IBM’s teknologi har potentiale til at ville kunne forudsige migrations- og flygtningestrømme og dermed være med til at sikre en mere effektiv håndtering og et bedre humanitært respons. IBM indgår i samarbejdet på pro bono basis og bidrager med deres nyeste teknologi, udvikling af modellen og oplæring af medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp. Projektet vil løbe frem til midten af 2019.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver, Marie Dørup Olesen +45 61 97 90 20