Spring til indhold

Anders Samuelsen i Nigeria: Vigtigt at vi styrker partnerskabet med de afrikanske lande

09.06.2017  18:01

Udenrigsministeren besøger Nigeria den 9.-10. juni for at deltage i det årlige nordisk-afrikanske udenrigsministermøde. I Nigerias hovedstad Abuja har udenrigsministeren i dag besøgt en lejr for internt fordrevne og haft lejlighed til at mødes med en gruppe unge nigerianske iværksættere for at tale om deres håb for fremtiden i Afrikas folkerigeste land.
 
Udenrigsministeren udtaler:
 
”Styrkelsen af partnerskabet med de afrikanske lande er vigtigere end nogensinde. Jeg ser frem til at drøfte centrale udenrigspolitiske emner med mine afrikanske kolleger, bl.a. hvordan vi gennem øget handel og investeringer bedst fremmer en bæredygtig udvikling og skaber jobs for de mange unge i Afrika”.
 
Nigeria er Afrikas folkerigeste land med en befolkning på ca. 187 mio. mennesker, der forventes at fordobles til 400 mio. frem mod 2050. Ca. 63 % af befolkningen udgøres af unge under 24 år, ungdomsarbejdsløsheden er høj og en af de grundlæggende årsager til at mange unge nigerianere vælger at migrere mod Europa. Alene i 2016 var ca. 20 % af de mere end 180.000 migranter, der ankom til Italien over Middelhavet, fra Nigeria. I Sahel-regionen ser man verdens fattigste, hurtigst voksende og yngste befolkning.
 
”Det er en vigtig prioritet for Danmark at sikre unge politiske og økonomiske muligheder - ellers er der risiko for, at de lader sig lokke af radikale og kriminelle grupper eller begiver sig ud på den farlige færd mod Europa. Jeg mødtes i dag med en gruppe unge nigerianske iværksættere og talte med dem om vilkår og muligheder i dagens Nigeria. De unge er fulde af virkelyst og drevet af et ønske om at skabe en fremtid for dem selv og deres familier i Nigeria. Trods et enormt potentiale er det ikke let. Det er svært at få finansiering til opstart, og der er udbredt bureaukrati og desværre også korruption.”
 
”Vi får på mødet også mulighed for at drøfte aktuelle konflikter og kriser i Afrika. En af de største humanitære kriser i verden er den, vi ser i øjeblikket i Nigeria og nabolandene, som følge af Boko Harams uhyggelige hærgen. Mit besøg her i Abuja i en lejr for internt fordrevne har med al tydelighed vist, hvor nødvendigt det er at have fokus på at afhjælpe den humanitære krise.”

FN anslår, at over 10 mio. mennesker har behov for hjælp i Nigeria og nabolandene, heraf har 6,6 mio. mennesker akut brug for fødevarehjælp. Danmark har alene i 2016 og i 2017 bidraget med mere end 50 mio. kroner i humanitær bistand bl.a. gennem FN og Internationale Røde Kors Komité til internt fordrevne i Nigeria og flygtninge i området omkring Tchad-søen.

Det nordisk-afrikanske udenrigsministermøde er en årligt tilbagevendende begivenhed. Danmark vil være vært for det næste møde i København i 2018. 
 
Yderligere information kontakt Niels Th. Dahl 61979159.