Spring til indhold

Tørnæs sender 730 mio. kr. til krisen i Syrien

25.04.2018  08:32
Udviklingsminister Ulla Tørnæs annoncerer idag et historisk stort humanitært bidrag på 730 mio. kr. til krisen. Det sker ved en international konference i Bruxelles, som FN og EU er vært for.

Konflikten i Syrien er for nylig gået ind i sit ottende år og mere end 12 mio. mennesker er ifølge FN drevet på flugt, enten internt i landet eller i nabolandene. Behovet for humanitær bistand og hjælp i Syrien og nærområderne er enormt.


Udviklingsminister Ulla Tørnæs annoncerer idag et historisk stort humanitært bidrag på 730 mio. kr. til krisen. Det sker ved en international konference i Bruxelles, som FN og EU er vært for.
Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger: ”Det er vanskeligt at forstå de ufattelige lidelser, som den syriske civilbefolkning gennemlever. Konflikten kører nu på sit ottende år, og antallet af nødlidende stiger fortsat. Derfor bliver regeringen ved med at prioritere bistand til én af verdens største humanitære kriser – både i Syrien og nabolande.”
 
Ulla Tørnæs fortsætter: ”Samtidig må vi huske på, at udviklingen i Syrien har en direkte indvirkning på Danmark. Derfor er det også exceptionelt vigtigt, at vi hjælper mest muligt i nærområderne, det vidner de store flygtningestrømme fra konflikten de senere år mod Europa jo om.  Det handler bl.a. om at holde hånden under skrøbelige værtssamfund tæt på langvarige kriser og konflikter – og det på en måde, som fremmer løsninger for alle berørte, nu og på længere sigt. Derfor vil godt halvdelen af de 730 mio. kr. gå til Syriens nærområder med fokus på bæredygtig styrkelse af modstandskraft og lokal udvikling blandt flygtninge og lokalsamfund i Libanon og Jordan.”
 
Danmark yder bl.a. 140 mio. kr. i nye akutte humanitære bidrag, fordelt med 50 mio. kr. til FN’s humanitære landefonde for Syrien, der sikrer koordination og akut nødhjælp, 35 mio. kr. til henh. UNHCR og det internationale Røde Kors samt 20 mio. kr. til UNRWA’s indsats i Syrien og Libanon for palæstinensiske flygtninge. Det er i tillæg til 61 mio. kr., som allerede er bevilget til danske humanitære organisationers indsats i og omkring Syrien, ligesom der er afsat yderligere 149 mio. kr. til nye humanitære indsatser senere på året. Endelig afsættes der 380 mio. kr. til udviklings- og stabiliseringsindsatser i nabolandene.


Krisen i Syrien er en af de værste humanitære kriser, det internationale samfund står over for lige nu. I de første måneder af 2018 er konflikten eskaleret, og den humanitære situation er som følge heraf voldsomt forværret. Der ses bl.a.  en markant stigning i antallet af internt fordrevne. Mere end 700.000 er indtil videre fordrevet i 2018. Der anslås aktuelt at være op mod 7 millioner internt fordrevne i landet. Samtidig er mere end 5,5 millioner mennesker flygtet ud af Syrien - langt de fleste til nabolandene.


Udfordringerne i nabolandene er massive. Der er behov for at bidrage til at finde mere langsigtede løsninger til at hjælpe nabolandene, så de ikke bryder sammen under flygtningepresset.


En del af tilsagnet vil kræve endelig godkendelse fra Folketinget. Udviklingsminister Ulla Tørnæs vil også åbne et særmøde om den internationale indsats for at retsforfølge dem, som begår overgreb i den syriske konflikt.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Marie Dørup Olesen tlf. 61979020