Spring til indhold

Vareeksporten oktober 2018

10.12.2018  10:52

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly steg 2,8 pct. i oktober 2018 i forhold til september, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort i dag. På trods af stigningen faldt årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, til 0,6 pct. fra forrige måneds årsvækst på 0,9 pct.

Væksten i oktober blev især trukket af en stor stigning til Storbritannien på 35 pct. i forhold til september. Væksten kan især henføres til kategorien ”forarbejdede varer, halvfabrikata”, men en specificering må afvente opgørelsen af de mere detaljerede handelstal. Til Tyskland faldt vareeksporten i oktober 5 pct. og er dermed faldet knap 16 pct. de seneste 3 måneder i forhold til tre måneder forud. Det er især salget af maskiner og lægemidler, som lå på et højt niveau tidligere på året, som nu er på et lavere niveau. For de første 10 måneder er vareeksporten til Tyskland stadig 2,8 pct. højere end samme periode sidste år. Højst vækst i 2018 har været til Nederlandene, Frankrig og USA på henholdsvis 12 pct., 8 pct. og 8 pct., mens de største fald har været til Storbritannien og Kina på hhv. 21 pct. og 9 pct. i de første 10 måneder af 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Læs mere her