Spring til indhold

Vareeksporten eksklusive skibe, fly og brændsler steg 1,2 pct. i december 2020. Faldet i 2020 i forhold til 2019 blev i faktiske tal 2,6 pct.

08.02.2021  12:29
I december 2020 steg vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 1,2 pct. i forhold til november, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik.

Årsstigningstakten, dvs. den sæsonkorrigerede vækst de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -2,8 pct. fra forrige måneds årsvækst på -2,5 pct. De seneste tre må-neder er den sæsonkorrigerede vareeksport faldet 0,1 pct. i forhold til tre måneder forud, og i hele 2020 er vareeksporten i faktiske tal faldet 2,6 pct. eksklusive skibe, fly og brændsler.

Væksten i december på 1,2 pct. kan i stort omfang henføres til øget eksport til Kina og Stor-britannien. På årsbasis er vareeksporten til Storbritannien dog faldet med 18 pct., mens den er øget til Kina med 14 pct. Også til Nederlandene, der også fungerer som transit til andre lande, har der i 2020 været en betydelig fremgang i 2020 med 21 pct. i forhold til 2019. Omvendt er især vareeksporten til Tyskland faldet i 2020 med 11 pct. I faktiske tal faldt vareeksporten eks-klusive skibe, fly og brændsler 2,6 pct. i 2020 i forhold til 2019. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk