Spring til indhold

GENOPSLAG. Praktikopslag til forår 2016

12.11.2015  16:03

GENOPSLAG. Praktikanter til EU-Repræsentationen i Bruxelles

EU-Repræsentationen i Bruxelles søger 3 dygtige studerende til praktikophold for foråret 2016. Praktikanterne placeres under en vejleder i de sektioner, der beskæftiger sig med

1) sager vedrørende EU’s budget og tiltrækning af danskere til EU’s institutioner, eller

2) EU-spørgsmål relateret til konkurrence, telekommunikation, det digitale område, indre marked og det maritime område mv., eller

3) EU’s institutioner og generelle spørgsmål vedr. Europa-Parlamentet. 

Praktikanterne bistår med informationssøgning og -bearbejdning, ledsager vejlederen til møder i Rådet, Europa-Parlamentet eller EU’s andre institutioner, referatskrivning, praktiske opgaver mv.

Repræsentationens arbejdsopgaver
EU-repræsentationen i Bruxelles er den danske centraladministrations forlængede arm i EU og et centralt omdrejningspunkt for dansk udenrigspolitik. Som praktikant ved EU-repræsentationen får man konkret indsigt i, hvordan EU arbejder, både politisk og ”i maskinrummet”, ligesom man kommer til at prøve at være på en dynamisk arbejdsplads med medarbejdere fra en lang række danske ministerier samlet under samme tag.

Forventninger til praktikanten
- Interesse for EU-forhold.
- Dansk statsborger.
- Indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt, fortrinsvis studerende indenfor det samfundsvidenskabelige område herunder statskundskab, økonomi, jura mm., med bestået bachelor.
- Der forudsættes gode skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.
- Godt kendskab til fransk er en fordel.
- Gerne praktisk erfaring med brugen af MS Office programmerne: Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

Praktikantvilkår
Der er tale om en ulønnet praktik. Dog vil praktikanten til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet udgifter efter regning inden for kr. 3000,00 pr. måned. Derudover er det muligt at søge legater og stipendier. Vejlederen vil bidrage til at sikre rammerne for at skrive en praktikopgave.

Praktikperiode
6 måneder med start primo februar 2016.

Ansøgningsfrist
Mandag den 23. november 2015 kl. 12.00 (GMT+1)

Ansøgning sendes til
Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
Att. Administrationschef Lena Dyhr Toft Christensen
Rue d’Arlon 73
B-1040  Bruxelles
BELGIEN

Pr. e-mail: brurep@um.dk

OBS: emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + Ansøgning om praktik til EU-Repræsentationen

Ansøgningen bør være kort (max. 1 side) og motiveret. Følgende bilag burde vedhæftes: CV + eksamensbeviser + evt. anbefalinger.

Ansøgning inkl. bilag fremsendes venligst som én enkelt PDF-fil.

Repræsentationens telefonnummer: (0032) 2 233 0811.
For mere information se: http://eu.um.dk/

 

 Opslag i printervenlig version