Spring til indhold

IT-assistant søges til den danske EU-repræsentation i Bruxelles. Ny tidsfrist for ansøgning d. 29. sept. kl. 12:00

20.09.2016  16:45

EU-repræsentationen søger en IT-assistent med tiltrædelse hurtigst muligt.

EU-repræsentationen søger en lokalansat IT-assistent til at indgå i EU-repræsentationens IT-sektion, som består af 2 medarbejdere. IT-assistenten er primært ansvarlig for drifts-, support- og udviklingsopgaver, leverandørstyring i forhold til både danske og lokale leverandører, indkøb, herunder ansvarlig for den løbende økonomistyring vedr. IT-indkøb. Dertil kommer servicedesk-funktion for repræsentationens og ambassadens medarbejdere samt tilrejsende fra Udenrigsministeriet og andre fagministerier. Endvidere ansvarlig for IT i de danske delegationslokaler i henholdsvis Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg. Der forventes imidlertid generelt en høj grad af fleksibilitet ift. at løse opgaver af forskellig slags, der opstår hen ad vejen.

Der kræves et godt kendskab til IT-drift og support, Microsoft Exchange, Active Directory, Microsoft Office og Sharepoint.

Der kræves endvidere et højt serviceniveau og gode kommunikationsegenskaber i skrift og tale i forhold til henholdsvis undervisning af medarbejderne i brugen af diverse applikationer samt udarbejdelse og opdatering af IT-vejledninger. 
 
Arbejdssproget er dansk og engelsk, og et kendskab til fransk vil være en fordel.

Der er tale om en fast stilling med kontraktansættelse for 2 år med mulighed for forlængelse.

Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 37 timer inkl. frokost, men vil kunne drøftes nærmere, herunder i lyset af ansøgernes baggrund og kvalifikationer mv. Der stilles krav om fleksibilitet ift. den daglige arbejdstid, herunder når der er behov for IT-support under sene møder. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Administrationschef Lena Dyhr Toft Christensen, tlf. +32 (0)2 233 09 44

Ansøgningsfrist: den 29. september kl. 12.00

Skriftlig ansøgning med CV og referencer bedes sendt elektronisk til:

brurep@um.dk

Mrk.: IT-assistant